از خانه‌ام چه می‌خواهم؟

از خانه‌ام چه می‌خواهم؟

«سلیقه»! این واژه بی‌گمان، سرآغاز بحث در‌خصوص خرید هر‌چیزی است. از لباس گرفته تا خودرو، از گوشی تلفن همراه گرفته تا خانه. اما اندکی که تأمل کنیم، می‌بینیم ما سلیقه را در کنار بسیاری فاکتورهای دیگر می‌گذاریم و انتخاب می‌کنیم. هیچ‌گا...

ادامه مطلب