ليست فروش آپارتمان شهرانديشه فاز 1 مسکن بزرگ آي تک

بانک اطلاعات ملکي در شهرانديشه

                                                                                       پرينت صفحه

 
کــد منـطـقـه محله متراژ طبقه خواب تعداد واحد سن پارکينگ قيمت متري تومان وام نوع وام مشاور شما همراه مشاور تــاريخ بروز رساني
157 6 غربی 70 1 2 12 10 اختصاصی 1.500.000 20 مسکن آی تک ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ 1395/9/10
156 رفاه 16 54 3 1 9 10 اختصاصی   50 مسکن آی تک ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ 1395/9/10
155 رفاه 14 75 1 2 6 10 مشاع   50 مسکن آی تک ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ 1395/9/10
154 رفاه 18 75 3 2 6 10 مشاع   50 مسکن آی تک ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ 1395/9/10
153 بین 7 و 6 52 2 1 18   اختصاصی 1.750.000 10 مسکن آی تک ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ 1395/9/10
152 8 غربی 66 1 2 5   اختصاصی 1.650.000 - - آی تک ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ 1395/9/10
151 12 غربی 68 2 2 9   مشاع   سند آزاد - آی تک

09382038179

09902012607

1395/9/10
150 یاس 3 68 1 2 9   اختصاصی 1.550.000 20 مهر آی تک

09382038179

09902012607

1395/9/10
147 دور میدان گودی 68 1 2 9 10 مشاع 1.380.000     آی تک

09382038179

09902012607

1395/9/10
146 رفاه 12 63 3 1 9   اختصاصی 1.250.000 8 مسکن آی تک

09382038179

09902012607

1395/9/10
144 12 شرقی 68 3 2 6 10 اختصاصی       آی تک

09382038179

09902012607

1395/9/10
100 فاز 1 ، 11 شرقی 53 1 1 9+6 11 مشاع 1.580.000 15 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
101 فاز 1 9 شرقی 70 3 2 6 3 مشاع 1.650.000 20 مهر منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
102 فاز 1 10 شرقی 51 3 1 9     1.860.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
103 فاز 1، 3 شرقی 47 1 1       2.020.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
104 فاز 1 ، 3 شرقی 46 1 1       2.060.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
105 فاز 1 ، 3 شرقی 54 2 1       2.050.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
106 فاز 1 ، 6 شرقی 54 2 1       1.850.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
107 فاز 1 ، 7 شرقی 57 2 2       1.980.000 43 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
108 فاز 1 ، 9 شرقی 49 1 1     اختصاصی 1.950.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
109 فاز 1 ، 11 شرقی 50   1     مشاع 1.880.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
110 فاز 1 ، 2 غربی 61   2       1.750.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
111 فاز 1 ، 8 غربی 56 2 1       1.680.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
112 فاز 1 ، 2 غربی 65 1 2       1.820.000 50 مسکن منافی

09128909454

09902012606

1395/9/10
13183 فاز1 شهرک مریم 85 1.2.3 2 6 نوساز اختصاصی 1.850.000     دفتر 021655502811 1395/9/10
13182 فاز1 خ 13 شرقی 75 3 2 12 6 اختصاصی 1.650.000   سندآزاد میرزایی 09194734585 1395/9/10
13181 فاز1 خ 11 غربی 66 2 2   8 اختصاصی 1.700.000 35 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13180 شهرک صدف 125 1.2.3 2.3 3 نوساز اختصاصی 2.400.000 35 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13179 فاز1 48.50 1 1 9 8 اختصاصی 2.000.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13178 فاز1 خ 1 شرقی 46 3 1 9 7 مشاع 1.750.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13177 فاز1 خ 5 غربی 40 3 1 9 1 مشاع 2.350.000 45 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13176 فاز1 خ 3 شرقی 47 1 1   5 مشاع 2.050.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13175 فاز1 خ اطلاعات 47 3 1 12 8 مشاع 2.000.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13174 فاز1 خ 3 غربی 46 2 1   6 مشاع 1.800.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13173 فاز1 خ 5 شرقی 51 1 1   9 مشاع 2.050.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13172 فاز1 خ 12 غربی 51 3 1 21 9 مشاع 1.850.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13171 فاز1 خ 14 غربی 48 1 1 9 8 مشاع 1.850.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13170 فاز1 خ 11 غربی 42 1 1 12 5 مشاع 1.650.000 20 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13169 فاز1 خ 10 غربی 52.5 3 1 12 10 اختصاصی 1.550.000 35 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13168 فاز1 خ شهرک مریم 50 2 1 14 9 مشاع 1.200.000   سندآزاد میرزایی 09194734585 1395/9/10
13167 فاز1 خ 5 شرقی 48   1 48 نوساز اختصاصی 2.350.000   سندآزاد میرزایی 09194734585 1395/9/10
13166 فاز1 خ 2 شرقی 49 1 1 10 4 اختصاصی 2.100.000 16 مسکن میرزایی 09194734585 1395/9/10
13165 فاز1 خ 14 غربی 55-50 همه طبقات 1 12 پیش فروش جدا حساب میشود 2.150.000 35 مسکن میرزایی 09194734585 1395/9/10
13164 فاز1 خ 9 شرقی 54   1 14 نوساز مشاع 2.250.000 45 مسکن میرزایی 09194734585 1395/9/10
13163 فاز1 خ طالقانی 50 2 1   پیش فروش اختصاصی 2.000.000 35 مسکن میرزایی 09194734585 1395/9/10
13162 فاز1 خ 2 شرقی 57 2و3 2 6 نوساز اختصاصی 2.300.000 سند آزاد   میرزایی 09194734585 1395/9/10
13161 فاز1 خ 13 غربی 53 3 1 12 12 مشاع 1.800.000 35 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13160 فاز1 خ 12 غربی 69 2 2 6 12 مشاع 1.200.000   سندآزاد دفتر 02165502811 1395/9/10
13159 فاز1 خ رفاه 50 2 1 9 10 مشاع 1.300.000 18.5 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13158 فاز1 خ معلم 56.70 1 2 6 8 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13156 فاز1 خ13 غربی 58 1 2 6 7 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13155 فاز1خ 11 غربی 73 1 2 19 4 اختصاصی 1.670.000 ندارد   کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13154 فاز1 خ 11 غربی 69 3 2 12 9 اختصاصی 1.600.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13152 فاز1 خ 3 غربی 49 3 1   10 اختصاصی 1.800.000 50 مسکن کاظم ثابت 09032713639 1395/9/10
13151 فاز1 خ12 شرقی 73 2 2 6 14 اختصاصی 1.300.000 12 اوراق بخش کن 09303883415 1395/9/10
13150 فاز1 خ 5 غربی 47 1 1 9 11 اختصاصی 1.800.000 30 اوراق بخش کن 09303883415 1395/9/10
13148 فاز1 خ 12 غربی 75 1 2 6 11 اختصاصی 1.400.000   سندآزاد کاظم بخش کن 02165502811 1395/9/10
13147 فاز1 خ 7 شرقی 53 1 1 11 12 مشاع 1.200.000   سندآزاد کاظم بخش کن 02165502811 1395/9/10
13145 فاز1 خ 11 غربی 69 3 2 12 9 اختصاصی 1.600.000     دفتر 02165502811 1395/9/10
13143 فاز1 خ9 شرقی 44 3 1 9 10 مشاع 1.400.000 20 مسکن بخش کن 09303883415 1395/9/10
13142 فاز1 شهرک رفاه 52 1 2 6 10 اختصاصی 1.350.000 12 مسکن دفتر 02165502811 1395/9/10
13141 فاز 1 خ 12 غربی 54 4 1 16 5 اختصاصی 1.750.000 20   ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13140 فاز 1 شهرک مریم حافظ 4 47 3 1 8 1 اختصاصی 1.900.000 50 مسکن دفتر 02165502815 1395/9/10
13139 فاز 1 شهرک مریم 3لاله 49 1 1 9 نوساز مشاع 1.950.000 50 مسکن دفتر 02165502815 1395/9/10
13138 فاز 1 شهرک مریم بلوار درختی خ نور 53 2 1 9 3 اختصاصی 1.700.000 سند آزاد   دفتر 02165502815 1395/9/10
13129 فاز 1 شهرک مریم خ حافظ 7 70 2 2 6 4 مشاع 1.600.000 45 مسکن پارسا 09120597618 1395/9/10
13128 فاز 1 خ 4 شرقی 53 2 1 12 7 اختصاصی 1.850.000 50 مسکن دفتر 02165502815 1395/9/10
13127 فاز 1 خ 13 غربی خ سرلک 42 3 1 8 7 مشاع 1.790.000 45 مسکن دفتر 02165502815 1395/9/10
13126 فاز 1 خ 12 شرقی 75.5 3 2 6 12 اختصاصی 1.500.000 سند آزاد   ثابت 09032713639 1395/9/10
13125 فاز 1 شهرک رفاه رفاه 5 51 2 1 9 6 مشاع 1.400.000 18 مسکن دفتر 02165502815 1395/9/10
13124 فاز 1 خ 14 غربی تقاطع دوم 53 2 1 9 10 مشاع 1.400.000 13 مسکن دفتر 02165502815 1395/9/10
13123 فاز 1 خ 15 غربی 60 1 1 24 نوساز اختصاصی 2.250.000 50 مسکن ثابت 09032713639 1395/9/10
13121 فاز1شهرک رفاه رفاه 1 75 1 2 6 14 اختصاصی 1.250.000 ندارد     02165502815 1395/9/10
13119 فاز 1خ اطلاعات خ مطهری 47 3 1 12 13 اختصاصی 2.190.000 50 مسکن توکلی 09034440159 1395/9/10
13118 فاز 1بین خ8و9 خ معلم 75 2 2 6 15 مشاع 1.350.000 50 مسکن ثابت 09032713639 1395/9/10
13117 فاز یک شهرک مریم 65 3 2 9 نوساز مشاع 2.000.000 ندارد   توکلی 09034440159 1395/9/10
13116 فاز 1 شهرک مریم 45 1 1 9 نوساز مشاع 2.000.000 ندارد   توکلی 09034440159 1395/9/10
13115 فاز 1 خیابان 15 غربی 45 3 1 9 12 اختصاصی 1.450.000 10 مسکن   02165502814 1395/9/10
13112 فاز 1 خیابان 9 غربی 112 3 2   3 اختصاصی 1.900.000 ندارد   توکلی 09034440159 1395/9/10
13111 فاز 1 خیابان 11 غربی 65 1 2 12 5 مشاع 1.600.000 ندارد   توکلی 09034440159 1395/9/10
13110 فاز یک شهرک مریم 70 2 2 6 5 اختصاصی 1.900.000 50 مسکن توکلی 09034440159 1395/9/10
13108 فاز 1 خ 10 غربی 37 3 1 9 8 اختصاصی 1.750.000 12 مسکن توکلی 09034440159 1395/9/10
13107 فاز 1 خ 5 شرقی 50 1 2 8 3 اختصاصی 1.900.000 50 مسکن فردین 09303882362 1395/9/10
13106 فاز 1 خ مدرس 50 1-2 1   4 مشاع 2.350.000 50 مسکن فردین 09303882362 1395/9/10
13105 فاز 1 خ مدرس 64 1 2 8 5 اختصاصی 1.850.000 50 مسکن فردین 09303882362 1395/9/10
13104 فاز 1 شهرک رفاه رفاه 4 42.5 3 1 9 6 اختصاصی 1.550.000 40 مسکن جوهری 09128909454 1395/9/10
13102 فاز 1 خ 15 غربی 85 2 2 6 2 اختصاصی 2.100.000 ندارد   ثابت 09032713639 1395/9/10
13101 فاز 1 شهرک مریم 120 3 2 6 3 اختصاصی 1.650.000 ندارد   ناصر 09303883415 1395/9/10
13100 فاز 1 شهرک مریم 40 2 1 9 2 مشاع 1.900.000 40 مسکن ناصر 09303883415 1395/9/10
13099 فاز 1 خ 10 غربی 64 2 2 12 1 ندارد 2.150.000 50 مسکن ناصر 09303883415 1395/9/10
13098 فاز 1 خ 8 شرقی 45 1 1 9 7 اختصاصی 2.150.000 50 مسکن ثابت 09032713639 1395/9/10
13097 فاز 1 خ 15 غربی 45 3 1 9 8 اختصاصی 2.050.000 50 مسکن ناصر 09303883415 1395/9/10
13096 فاز 1 شهرک مریم خ سعدی 100 3 2 6 7 اختصاصی 1.600.000 50 مسکن ناصر 09303883415 1395/9/10
13095 فاز 1 شهرک مریم خ سعدی 95 2 2 6 7 اختصاصی 1.600.000 50 مسکن ناصر 09303883415 1395/9/10
13094 فاز 1 خ 11 غربی 63 2 2 6 8 ندارد 1.750.000 50 مسکن ناصر 09303882380 1395/9/10
13093 فاز 1 8 غربی 39.5 1 1 9 6 مشاع 2.100.000 ندارد   ثابت 09032713639 1395/9/10
13092 فاز 1 بین 12 و 13 غربی بن بست محجوب 61 3 2 12 12 مشاع 1.300.000 ندارد   فردین 09303882362 1395/9/10
13091 فاز 1 خ 11 شرقی 78 1 2 4 15 مشاع 1.450.000 12 ایثارگری   02165502816 1395/9/10
13090 فاز 1 خ 9 غربی 62 3 2 12 11 اختصاصی 1.500.000 سند آزاد     02165502816 1395/9/10
13089 فاز 1 خ 10 شرقی 68 2 2 6 8 اختصاصی 1.700.000 12 مسکن   02165502816 1395/9/10
13088 فاز 1 خ 6 شرقی 71 2 2 6 8 اختصاصی 1.700.000 15 مسکن   02165502816 1395/9/10
13087 فاز 1 خ 9 غربی 59 3 1 12 نوساز اختصاصی 2.200.000 35 مسکن   02165502816 1395/9/10
13086 فاز 1 خ 6 غربی 43.5 1 1   3 ندارد 2.200.000 20 مهر   02165502816 1395/9/10
13085 فاز 1 خ 12 غربی 50 2 1 9 2.5 ندارد 1.800.000 10 مهر   02165502816 1395/9/10
13084 فاز 1 خ 13 شرقی 64.5 3 2 12 12 مشاع 1.600.000 41 اوراق توکلی 09034440159 1395/9/10
13083 فاز 1 خ 8 شرقی 69 2 2 12 12 اختصاصی 1.700.000 35 اوراق توکلی 09034440159 1395/9/10
13082 فاز 1 خ 5 غربی 48 2 1 16 1 مشاع 2.150.000 17.5 مهر توکلی 09034440159 1395/9/10
13081 فاز 1 خ 11 غربی 48 1 1 16 3 اختصاصی 1.900.000 10 اوراق توکلی 09034440159 1395/9/10
13080 فاز 1 خ ارتش 69 3 2   1 اختصاصی 1.800.000 35 اوراق توکلی 09034440159 1395/9/10
13079 فاز 1 خ یکم شرقی 82 2 2 16 6 اختصاصی 1.760.000 50 اوراق توکلی 09034440159 1395/2/31
13078 فاز 1 رفاه 11 56 3   9 12 اختصاصی 1.500.000 50 اوراق توکلی 09034440159 1395/2/31
13077 فاز 1 بین ارغوان 4و5 67 2 2 12 1 اختصاصی 1.850.000 20 مهر ارشاد 09120597617 1395/2/31
13076 فاز 1 خ 14 غربی 45 1 1 9 8 مشاع 1.600.000 سندآزاد   ارشاد 09120597617 1395/0/31
13075 فاز 1 هفتم غربی 65 2 2 6 8 مشاع 1.500.000 25 مسکن فردین 09303882362 1395/2/25
13072 فاز1خ10غربی 47 3 1 12 نوساز مشاع 2.000.000 18 مسکن کاظم بخش کن 09032713639 1395/2/20
13071 فاز 1خ 12غربی 59 3 2 6 8 مشاع 1.500.000 13 مسکن دفتر 02165621662-4 1395/9/10
13070 فاز1خ13غربی 56 3 1 12 نوساز اختصاصی 1.950.000 50 مسکن کاظم بخش کن 09032713639 1395/9/10
13069 فاز 1 خ 14 غربی 60 1 2 5 1 ندارد 2.200.000 45 مسکن کاظم بخش کن 09032713639 1395/9/10
13068 فاز 1 خ طالقانی 92.5 5 2   3 اختصاصی 1.200.000     کاظم بخش کن 09032713639 1395/9/10
13067 فاز 1 10غربی 325 2 2 2 13 اختصاصی 1.600.000     ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13065 فاز خ گلنوش 140 1-2-3-4 3 4 نوساز ندارد 2.300.000     ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13064 فاز 1 شهرک مریم 100 1-2 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13063 فاز 1 شهرک مریم 85 1-2 2 6 نوساز اختصاصی 1.950.000 20 مسکن ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13062 فاز 1 شهرک مریم 100 1-2-3 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13061 فاز 1 شهرک مریم 97 1-2-3 2 6 نوساز اختصاصی 1.950.000 20 مسکن ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13060 فاز 1 شهرک مریم خ عطار 72 2 2 6 3 اختصاصی 1.600.000 20 مهر ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13059 فاز 1 بین معلم 8و9 72 1 2 9 11 مشاع 1.650.000 20 مسکن ناصر بخش کن 09303883415 1395/9/10
13058 فاز 1 خ دهم شرقی 63.70 1 2   11 مشاع 1.350.000 5 مسکن     1395/9/10
13057 فاز 1 خ 13 غربی 58 3 1 5 8 مشاع 1.600.000 20 مسکن     1395/9/10
13055 فاز 1 خ 13شرقی 76 3 2 10 4 اختصاصی 1.680.000     توکلی 09034440159 1395/9/10
13054 فاز 1 خ شهدا 64 1 2   1 مشاع 2.000.000         1395/9/10
13053 فاز 1 خ 14غربی 48 2 1 9 7 مشاع 1.650.000 10 مسکن     1395/9/10
13052 فاز 1 خ طالقانی خ مصفا 276 2 3 2   مشاع 1.900.000         1395/9/10
13051 فاز 1 خ 10شرقی 47 2 1 9 6 ندارد 1.600.000 20 مسکن     1395/9/10
13049 فاز 1 خ 9شرقی 61 1 2 6 5 مشاع 1.700.000 18 مسکن     1395/9/10
13048 فاز 1 خ 1 شرقی 59 1 1 14 4 مشاع 1.700.000 20 مسکن     1395/9/10
13047 فاز 1 خ گلبرگ 82 3 2 6 6 مشاع 1.800.000         1395/9/10
13046 فاز 1 خ 11غربی 55 2 1 15 10 ندارد 1.480.000 20 مسکن     1395/9/10
13044 فاز 1 خ مبین 56 3 1 26 نوساز اختصاصی 1.700.000 20 مسکن     1395/9/10
13043 فاز 1 خ 7 غربی 70 2 2 6 نوساز ندارد 2.300.000         1395/9/10
13041 فاز 1 شهرک رفاه 60.30 2 1 9 5 اختصاصی 1.600.000         1395/9/10
13040 فاز1 مجتمع ونیز 48 4 1     ندارد 1.500.000 20 مسکن     1395/9/10
13039 فاز1 خ 13 غربی 80 3 2 6 2 اختصاصی 1.670.000 20 مهر     1395/9/10
13038 فاز1 خ اطلاعات 59 3 2 8 4 ندارد 1.600.000 45 مسکن     1395/9/10
13037 فاز1 خ طالقانی 42 6 1   1 ندارد 1.700.000 20 مسکن     1395/9/10
13036 فاز1 خ 9 شرقی 56 1 1 10 7 اختصاصی 1.500.000 17 مهر     1395/9/10
13035 فاز1 خ 9 شرقی 67 1 2 12 7 اختصاصی 1.650.000 10 مسکن     1395/9/10
13034 فاز1 خ 10شرقی 52 2 1 6 10 اختصاصی 1.600.000 17 مسکن     1395/9/10
13033 فاز1 خ طالقانی 48 5 1 160 1 اختصاصی 1.680.000 35 مسکن     1395/9/10
13032 فاز1 خ 6 غربی 43 3 1 6 7 ندارد 1.750.000 50 مسکن     1395/9/10
13031 فاز1خ معلم بین 8 و 9غربی 52 1 1 9 10 اختصاصی 1.500.000 25 مسکن     1395/9/10
13030 فاز1 خ 13 شرقی 60 3 2 9 نوساز جدا حساب میشود 2.100.000   سند آزاد     1395/9/10
13028 فاز1 خ 7 شرقی 64 2 2 24 5 دارد 1.700.000 20 مسکن     1395/9/10
3026 فاز1 خ 14 غربی 86 2 2 9 6 ندارد 1.600.000         1395/9/10
13024 فاز1خ 11 غربی 42 1 1 9 3 ندارد 1.780.000   سند آزاد     1395/9/10
13023 فاز1 خ 1 غربی 45 2 1 12 8 ندارد 1.550.000 20 مسکن     1395/9/10
13022 فاز1 خ 15 غربی 57 3 1 9 11 مشاع 1.400.000 20 مسکن     1395/9/10
13021 فاز1 خ 14 غربی 50 1 1 9 6 ندارد 1.400.000 20 مسکن     1395/9/10
13019 فاز1 خ 13 شرقی 44 2 1 12 1.5 اختصاصی 2.000.000 15 مهر     1395/9/10
13018 فاز1 خ 11 غربی 52 1 1 12 1 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن     1395/9/10
13017 فاز1 خ 5غربی 73 2 2 14 10 مشاع 1.500.000 25 مسکن     1395/9/10
13016 فاز1 خ 3 غربی 75 همکف 2 5 12 مشاع 1.600.000 16 مسکن     1395/9/10
13015 فاز1 خ 11 غربی 42.50 2 1 12 1 مشاع 2.100.000 19 مسکن     1395/9/10
13014 فاز1 خ 11غربی 67 3 2 12 6 ندارد 1.600.000 12 مسکن     1395/9/10
13013 فاز1 خ 11 غربی 62 1 2 6 10 اخصاصی 1.500.000 20 مسکن     1395/9/10
13012 فاز1 خ 11غربی 52 1 1 12 1 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن     1395/9/10
13011 فاز1 خ 13شرقی 60 2 2 12 8 مشاع 1.500.000   سندآزاد     1395/9/10
13010 فاز1 خ طالقانی 75 2 2 6 4 مشاع 1.550.000 35 مسکن     1395/9/10
13009 فاز1خ 13 غربی 63 1 2 6 4 ندارد 1.700.000 20 مسکن     1395/9/10
13008 فاز1 خ 10 غربی 48 3 1 12 1 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن     1395/9/10
13007 فاز1 خ شاهد غربی 59.5 2 2 12 4.5 اختصاصی 1.760.000 12 مسکن     1395/9/10
13006 فاز1 خ 14 غربی 47 1 1 9 12 مشاع 1.400.000 9 اوراق     1395/9/10
13005 فاز1 خ 10 شرقی 45 1 1 9 1 مشاع 1.850.000   سندآزاد     1395/9/10
13004 فاز 1 خ 15 غربی 43 3 1 9 11 اختصاصی 1.460.000 10 مهر     1395/9/10
13003 فاز1 خ گلنوش 75 3 2 5 1 اختصاصی 2.000.000 35 مسکن     1395/9/10
13002 فاز1 خ 13غربی 65.20 3 2 6 9 مشاع 1.400.000   سندآزاد     1395/9/10
13001 فاز1 خ 7غربی 55 2 1 190 نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن     1395/9/10
13000 فاز1 خ 11 غربی 67 2 2 12 10 مشاع 1.400.000 12 مسکن     1395/9/10
12096 فاز1 شهرک مریم 55 3 1 28 1.5 مشاع 1.700.000   سند آزاد     1395/9/10
12095 فاز1 خ 14 غربی 84 1 2 6 نوساز اختصاصی 2.500.000 45 مسکن     1395/9/10
12094 فاز1 بین خ 13و14غربی 70 3 2 8 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن     1395/9/10
12093 فاز1 خ 12 غربی 45 1 1 12 4 اختصاصی 1.750.000 18 مسکن     1395/9/10
12092 فاز1 خ 11 غربی 67.5 3 2 12 6 ندارد 1.800.000 12 مسکن     1395/9/10
12090 فاز1 خ 6 غربی 42 2 1 9 2 ندارد 2.000.000 20 مسکن     1395/9/10
12089 فاز1 خ 10 شرقی 46 2 1 6 5 اختصاصی 1.700.000 19 مسکن     1395/9/10
12088 فاز1 خ 15 غربی 85 3 2 9 5 ندارد 1.450.000 14 مسکن     1395/9/10
12087 فاز1 خ 4 غربی 55 3 1 6 نوساز مشاع 2.200.000 45 مسکن     1395/9/10
12086 فاز1 خ 1 غربی 64-63 1.2.3 2 6 نوساز اختصاصی 2.300.000 20 مهر     1395/9/10
12085 فاز1 خ 14 غربی 66 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000   سندآزاد     1395/9/10
12084 فاز1 خ 12 غربی 66 1 2 12 8 مشاع 1.550.000 18 مسکن     1395/9/10
12083 فاز1 خ 8شرقی 45 3 1   8 مشاع 1.750.000 35 مسکن     1395/9/10
12082 فاز1 خ 10 غربی 57.5 1 2 12 7 مشاع 1.550.000 26 مسکن     1395/9/10
12081 فاز1 خ 13شرقی 43 3 1 12 3 مشاع 1.850.000 16 مهر     1395/9/10
12080 فاز1 شهرک مریم 46 3 1 12 2 اختصاصی 1.550.000 17 مهر     1395/9/10
12079 فاز1 خ رفاه 7 58 1 2 6 9 اختصاصی 1.650.000 15 مسکن     1395/9/10
12078 فاز1 خ 8 غربی 47 3 1 9 12 مشاع 1.750.000 19.5 مسکن     1395/9/10
12077 فاز1خ 10 غربی 65 1 2 12 8 اختصاصی 1.750.000 35 مسکن     1395/9/10
12075 فاز1 خ 9 غربی 54.56.65 1و2 1و2 15 نوساز اختصاصی 2.100.000   سند آزاد     1395/9/10
12074 فاز1 خ طالقانی 79 3 2 6 4 اختصاصی 1.600.000 12 مسکن     1395/9/10
12073 فاز1 خ 12 غربی 59 3 2 6 11 مشاع 1.450.000 14 مسکن     1395/9/10
12072 فاز1 خ 11 شرقی 85 3 2 6 6 اختصاصی 1700.000 20 مسکن     1395/9/10
12071 فاز1 خ 1 غربی 77 3 2 6 10 ندارد 1.520.000 35 مسکن     1395/9/10
12070 فاز1 خ 15 غربی 60 2 2 8 نوساز اختصاصی 2.000.000   سند آزاد     1395/9/10
12069 فاز1 خ 12 غربی 58 3 2 6 11 مشاع 1.400.000 12 مسکن     1395/9/10
12068 فاز1خ 10 شرقی 46 2 1 9 5 اختصاصی 1.800.000 19 مسکن     1395/9/10
12066 فاز1 خ رفاه10 52 1 1 9 10 اختصاصی 1.500.000   سند آزاد     1395/9/10
12065 فاز1 خ رفاه4 43 2 1 11 6 اختصاصی 1.700.000 12 مسکن     1395/9/10
12064 فاز1 خ 13 غربی 47 3 1 12 3 ندارد 1.800.000 20 مسکن     1395/9/10
12063 فاز1 خ اطلاعات 52 2 1 9 5 ندارد 1.900.000 18 مسکن     1395/9/10
12062 فاز1 خ غربی 50 1 1 8 10 اختصاصی 1.550.000   سند آزاد     1395/9/10
12061 فاز1 خ 14 غربی 44 1 1 12 نوساز ندارد 2.200.000 35 مسکن     1395/9/10
12060 فاز1 خ طالقانی 47 8 1   نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن     1395/9/10
12059 فاز1 خ گلبرگ 49 3 1 9 5 مشاع 1.750.000 30 مسکن     1395/9/10
12058 فاز1 خ رفاه15 72 2 2 6 9 ندارد 1.400.000 20 مسکن     1395/9/10
12057 فاز1 خ شهرک مریم 75 1 2 6 2 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن     1395/9/10
12056 فاز1 خ 15 غربی 62 2 1 9 7 اختصاصی 1.650.000 18 مسکن     1395/9/10
12055 فاز1 خ 9 غربی 48.50 1 1 6 2 مشاع 2.000.000 20 مهر     1395/9/10
12054 فاز1خ 12 غربی 82 3 2 12 5 اختصاصی 1.800.000 25 مسکن     1395/9/10
12053 فاز1 خ 7 شرقی 68 3 2 6 8 اختصاصی 1.630.000 20 مسکن     1395/9/10
12052 فاز1 خ رفاه6 48 3 1   12 ندارد 1.500.000   سندآزاد     1395/9/10
12051 فاز1 خ 6 شرقی 60 1 2 9 10 اختصاصی 1.450.000 20 مسکن     1395/9/10
12050 فاز1 خ 12 غربی 51 1 1 9 8 مشاع 1.800.000 45 مسکن     1395/9/10
12049 فاز1 خ 12 شرقی 57 3 1 9 10 اختصاصی 1.500.000 10 مسکن     1395/9/10