لیست فروش مغازه ، تجاری ، اداری ، شهراندیشه

بانک اطلاعات ملکي در شهرانديشه

                                                                                    پرينت صفحه

کــد منـطـقـه محله متراژ طبقه سن بنا قیمت متری تومان قیمت کل تومان توضیحات مشاور شما همراه مشاور تــاريخ بروز رساني
398 بلوار ریاست جمهوری 30     7.500.000          
397 فاز 1 شهرک مریم 23 همکف   8.600.000          
396 فاز 1 خ 11 غربی 30 همکف   5.800.000          
395 فاز 1 خ 9 غربی 18 همکف   4.500.000          
394 فاز 1 شهرک رفاه 20 همکف   3.000.000          
393 فاز 1 شهرک مریم 54 همکف نوساز 7.000.000          
392 فاز 1 بین خ 11 و 12 غربی 53 همکف   8.000.000          
391 فاز1 پاساژ گلدیش 12 همکف   12.000.000          
389 فاز 1 خ 8 شرقی 17     6.000.000          
388 فاز 1 خ 13 شرقی 15     4.000.000          
387 شهرک مریم 20متری دانش 24 همکف نوساز 8.500.000          
386 فاز1 خ اطلاعات 8.5 همکف   8.000.000          
385 فاز1 خ 8 شرقی 17.5     6.000.000          
384 فاز1بین خ 13و14 غربی 18/5 همکف   8.500.000          
383 فاز1بین خ13و14 غربی 28 همکف   6.000.000          
382 فاز1خ 14 غربی 22 همکف   4.200.000          
381 فاز1 خ 13 غربی 28 همکف   4.500.000          
379 فاز1 خ6 شرقی 23     5.000.000          
378 فاز1خ 1 شرقی 25 همکف   3.960م          
376 فاز1خ 10 شرقی 14       100م        
375 ابتدای فاز1 جنب بانک ملی 78 2 2 1.750م          
373 فاز1خ 8 شرقی 11/40 همکف       معاوضه با آپارتمان      
372 فاز 1 خ 14 غربی 28 همکف     معاوضه باآپارتمان      
371 فاز1خ 8 شرقی 17 همکف     88م        
369 فاز 1 خ 4غربی 22     16م          
368 فاز1 خ 1 9       67.500م        
367 فاز 1 خ اطلاعات 8/5 همکف   7 م          
366 فاز1خ 14 غربی 24 همکف 20 4.500 م          
363 فاز1 بین خ 13و14شرقی 22/5       210 م        
359 فاز 1 بین خ2-3غربی 12/42 زیر زمین - 10 م          
355 فاز 1 بین خ 8-9 شرقی 24 همکف نوساز 11 م          
354 فاز1 بین خ 13و14 غربی 12 1     60م معاوضه با خودرو      
353 فاز1 خ 13 غربی 25     4 م          
351 فاز1 خ 6 غربی 33     4.200 م          
350 فاز 1 خ 14 شرقی 23   نوساز 4.500 م          
349 فاز1خ 8 غربی 25     4 م          
348 فاز1بین خ 4و5غربی 30     10 م          
347 شهرک مریم خ دانش 20الی15   نوساز 10 م          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

صفحه بعد

پرينت صفحه

Copyright © 2011 All Rights Reserved Maskan-itak.com