لیست رهن و اجاره آپارتمان و ویلا شهراندیشه

بانک اطلاعات ملکي در شهرانديشه

                                                                                   پرينت صفحه

کــد منـطـقـه محله متراژ طبقه خواب تعداد واحد سن بنا پارکينگ رهن کامل مبلغ رهن + اجاره ماهانه مشاور شما همراه مشاور تــاريخ بروز رساني
616 فاز1 خ رفاه 7 52 3 2 6 15 اختصاصی 16م        
614 فاز1 خ 14شرقی 70 هم کف 1       40م        
613 فاز1 خ 9 شرقی 53 3 1 3 مشاع مشاع 17م        
612 فاز1 خ رفاه 5 51 3 1 9 7 مشاع 14م        
611 فاز1 خ 12 شرقی 75 3 2 12       12م+150      
610 فاز1 بین 13 و 14 غربی 50 1 1     ندارد   5م+500      
609 فاز1 خ گلنوش 40 1 1 9 9 ندارد 14م        
608 فاز1 خ 10 غربی 50 3 1 9 7 اختصاصی 15م        
607 فاز1 خ گلنوش 40 زیرزمین 1 2       6م+210      
606 فاز1 خ گلنوش 53 2 1 9 8 ندارد   5م+350      
605 فاز1 خ رفاه10 55 3 2 12 6 مشاع   12م+160      
604 فاز1 کوچه گلنوش 70 3 2 8 3 اختصاصی 30م        
603 فاز1 خ 13 غربی 85 4 2 8 نوساز ندارد 32م        
602 فاز1 خ 9 شرقی 50 2 1 10 7 اختصاصی   4م+400      
601 فاز1 شهرک مریم 70 1 2 6 5 اختصاصی 24م        
600 فاز1 خ2شرقی 40 2 1 40 2 اختصاصی 21م        
599 فاز1 خ 13 شرقی 77 1 2 12 7 مشاع   15م+300      
598 فاز1 خ 14 شرقی 70 3 2 6 4 مشاع   10م+550      
597 فاز1 خ 4 غربی 65 2.5 2 8 7 اختصاصی   10م+500      
596 فاز1 خ 12 شرقی 48 2 1 8 نوساز اختصاصی   6م+500      
595 فاز1 خ شهرک مریم 48 1 1 9 2 ندارد 15م        
594 فاز1 رفاه 10 50 2 1 9 4 مشاع 16.5م        
593 فاز1 خ 3 غربی 67 3 2 6 10 اختصاصی 25م        
592 فاز1 خ 15 غربی 95 هم کف 2 2   مشاع   17+200      
591 فاز1 خ 15 غربی 57 2 1 6       15م+100      
590 فاز1 خ 15 شرقی 78 2 2 6 3 اختصاصی   11م+510      
589 فاز1 خ 13 غربی 75 3 2 6 9 ندارد 25م        
588 فاز1 کوچه گلبرگ 108 3 2 6 2 اختصاصی 45م        
587 فاز1 خ 14 غربی 70 3 2 9 7 ندارد   5م+600      
586 فاز1 تقاطع معلم 60 3 1 9 5 اختصاصی   8م+450      
585 فاز1 خ 14 غربی 50 2 1 9 8 ندارد   5م+350      
584 فاز1 خ 1 شرقی 40 2 1   1 اختصاصی 21م        
583 فاز1 خ 13 غربی 58 1 1 1     17.5م        
582 فاز1 خ 8 غربی 45 3 1   4 ندارد   10م+270      
581 فاز1 خ 14 غربی 61 3 2 6 9 ندارد 19م        
580 فاز1 خ 1 غربی 45 3 1 10 10 مشاع 15م        
579 فاز1 خ 14 غربی 55 1 1 9 2 اختصاصی   10م+300      
578 فاز1 خ اطلاعات 50 3 1 20 5 ندارد   5م+400      
577 فاز1 خ 12 غربی 47 2 1 6 9 ندارد 23م        
576 فاز1 خ رفاه 7 51 1 1 9 6 مشاع 17م        
575 فاز1خ طالقانی 36 2 1   نوساز اختصاصی 13م        
574 فاز1 خ گلنوش 40 1 1 9 3 مشاع   10م+180      
573 فاز1 خ 15 غربی 45 3 1 9 10 اختصاصی 17م        
572 فاز1 خ کوثر1 50 1 1 12 2 اختصاصی 18م        
571 فاز1 خ گلنوش 50 زیرزمین 1 2   اختصاصی   8م+200      
570 فاز1 خ 5 غربی 51 1 1   4 مشاع 20م        
569 فاز1 خ 12 شرقی 63 3 1 9 10 مشاع 18م        
568 فاز1 خ 5 شرقی 46 2 1 9 7 اختصاصی 20م        
567 فاز1 خ 14 غربی 75 2 1 5 10 مشاع   15م+330      
566 فاز1 خ 14 غربی 40 1 1 12 4 اختصاصی 12م        
565 فاز1 خ 13 شرقی 60 2 1 9 8 اختصاصی 18م        
564 فاز1 خ 5 غربی 53 1 1     اختصاصی 22م        
563 فاز1 خ 9 شرقی 55 2 2   10 اختصاصی 19م        
562 فاز1 خ 4 شرقی 68 1 2 6 10 اختصاصی   22م+100      
561 فاز1 خ 2 شرقی 40 2 1 40 2 اختصاصی 21م        
560 فاز1 شهر رفاه 40 1 1 9 3 مشاع 13م        
559 فاز1خ 14 غربی 70 1 2 9 9 ندارد   10م+500      
558 فاز1 خ 12 شرقی 66 2 2 9 10 اختصاصی 19م        
557 فاز1 خ 11 غربی 50 1 1 12 3 اختصاصی   6م+450      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

پرينت صفحه

Copyright © 2011 All Rights Reserved Maskan-itak.com