ليست فروش آپارتمان شهرانديشه فاز 1 مسکن بزرگ آي تک

بانک اطلاعات ملکي در شهرانديشه

maskan-itak

                                                                                       پرينت صفحه

 
کــد منـطـقـه محله متراژ طبقه خواب تعداد واحد سن پارکينگ قيمت متري تومان وام نوع وام تــاريخ بروز رساني
11510 فاز1 خ 9 شرقی 47 3 1 9 3 ندارد 1.800.000 18 مسکن 1393/5/18
11509 فاز1 خ گلنوش 135 1 3 5 نوساز اختصاصی 2.200.000 35 مسکن 1393/5/18
11508 فاز1 خ 10 غربی 46.5 3 1   1 اختصاصی 2.100.000 16 مهر 1393/5/18
11507 فاز1 خ طالقانی خ مبین 46 2 1   نوساز ندارد 1.850.000 20 مسکن 1393/5/18
11506 فاز1 خ 9 شرقی 59 2 2 6 10 اختصاصی 1.600.000   سند آزاد 1393/5/18
11505 فاز1 خ 3 غربی 64 2 2 9 7 ندارد 1.550.000 16 مسکن 1393/5/18
11504 فاز1 خ 12 شرقی 62 3 2 9 7 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/5/18
11503 فاز 1 خ 7 غربی 36.5 3 1 12 3.5 مشاع 1.920.000 19 مسکن 1393/5/18
11502 فاز1 خ 13 شرقی 75.5 3 2 12 5 مشاع 1.650.000 35 مسکن 1393/5/15
11501 فاز 1 خ 15 شرقی 63 2 2   نوساز اختصاصی 2.250.000 35 مسکن 1393/5/15
11500 فاز 1 خ 9 شرقی 47 3 1 12 نوساز ندارد 2.000.000 20 مسکن 1393/5/15
11499 فاز 1 خ 10 شرقی 51 2 1 9 4 مشاع 1.850.000 35 مسکن 1393/5/15
11497 فاز 1 خ 3 غربی 45 2 1 12 8 اختصاصی 1.750.000 14 مسکن 1393/5/15
11496 فاز1 خ 8 شرقی 47 2 1 8 1 ندارد 2.000.000 20 مسکن 1393/5/14
11495 فاز 1 خ 9 شرقی 46 2 1 12 7 مشاع 1.650.000 17   1393/5/14
11494 فاز 1 خ اطلاعات 50 1 1 12 3 مشاع 1.700.000 17   1393/5/14
11493 فاز1 خ 10 غربی 35 1 1 24 2 مشاع 2.100.000 20 مسکن 1393/5/14
11492 فاز1 خ 13 غربی 70 3 2 6 2 اختصاصی 1.650.000 20 مهر 1393/5/14
11491 فاز 1 خ معلم بین 13 و 14غربی 40 3 1 8 8 مشاع 2.000.000 25   1393/5/13
11490 فاز 1 بن بست طبیعت 73 3 2 6 8 مشاع 1.450.000 12   1393/5/13
11489 فاز1 خ 14 غربی 42 2 1 12 3 مشاع 2.050.000 19 مهر 1393/5/6
11488 فاز 1 خ اول غربی 38و50 2و3 1 12 نوساز مشاع 2.200.000 20 مسکن 1393/5/6
11487 فاز 1 خ 11 غربی 60 1 2 6 نوساز ندارد 2.100.000 20 مهر 1393/5/6
11486 فاز1 خ طالقانی روبروی 11 غربی 41 4 1 72 نوساز ندارد 1.750.000 20 مسکن 1393/5/6
11485 فاز1 بلوار ریاست جمهوری رفاه 7 67 3 2 25 نوساز اختصاصی 1.550.000 20 مهر 1393/5/6
11484 فاز1 خ 14 غربی 76 1 2 9 8 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/5/4
11483 فاز1 خ 12 شرقی 60 2 2 9 8 اختصاصی 1.550.000   سند آزاد 1393/5/4
11482 فاز 1 انتهای 3 شرقی 58 3 2 9 نوساز اختصاصی 2.200.000 25 مسکن 1393/5/4
11481 فاز1 خ اطلاعات 43 1 1 12 10 ندارد 1.700.000 5 مسکن 1393/5/4
11480 فاز 1 خ 14 غربی 43 2 1 9 6 مشاع 1.650.000 20 مسکن 1393/5/4
11479 فاز 1 خ 5 شرقی 51 3 1 9 6 مشاع 1.630.000 10 مسکن 1393/5/2
11478 فاز 1 خ 15 غربی 72 3 2 8 8 ندارد 1.450.000 20 مسکن 1393/5/2
11477 فاز 1 خ 4 غربی 74 3 2 9 10 مشاع 1.400.000 10 مسکن 1393/5/2
11476 فاز 1 خ 9 غربی 63 3 2 9 نساز مشاع 2.000.000 20 مهر 1393/5/2
11475 فاز1 خ 10 شرقی 51 3 1 9 3 مشاع 1.800.000 16 مسکن 1393/5/2
11474 فاز1 انتهای خ طالقانی 75 3 2 40 نوساز اختصاصی 1.400.000 22 مهر 1393/5/2
11473 فاز 1 خ ارغوان یکم 46.26 3 1 9 8 اختصاصی 1.650.000 18 مسکن 1393/5/2
11472 فاز 1 خ 3 شرقی 40 3 1 12 1.5 مشاع 2.000.000 20 مهر 1393/5/2
11471 فاز 1 خ 10 غربی 58 1 2 12 نوساز ندارد 2.050.000 20 مسکن 1393/5/2
11470 فاز 1 خ 12 شرقی 70 1 2 9 6 اختصاصی 1.750.000 25 مسکن 1393/5/2
11469 فاز1 خ 12 شرقی 49 3 1 9 6 مشاع 1.650.000 18 مسکن 1393/4/29
11468 فاز1 خ رفاه 11 48.55 1 1 9 7 اختصاصی 1.650.000 20   1393/4/29
11467 فاز1 خ رفاه 7 49.50 3 1 9   مشاع 1.700.000 18   1393/4/29
11466 فاز1 نبش رفاه 5 53 1 1 9 6 مشاع 1.550.000   سند آزاد 1393/4/29
11465 فاز1 خ 13 شرقی 53.70 1 1 9 7 اختصاصی 1.750.000 18 مسکن 1393/4/29
11464 فاز1 خ 12 غربی 50 3 1 16 8 اختصاصی 1.500.000   سند آزاد 1393/4/29
11463 فاز1 خ مبین 46 1 1   نوساز ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/4/29
11462 فاز1 خ 14 غربی 67.5 1 2 6 8 مشاع 1.450.000   سند آزاد 1393/4/29
11461 فاز1 خ معلم بین 11و12 54 2 1 9 5 ندارد 1.750.000 20 اوراق 1393/4/29
11460 شهرک رفاه کوچه رفاه 14 75   2   11 اختصاصی 1.200.000   سند آزاد 1393/4/29
11459 فاز1 خ 13 غربی 71 3 2 6 3 اختصاصی 1.950.000 20 مسکن 1393/4/29
11458 فاز1 خ شقایق 1 80 1 2 6 10 ندارد 1.500.000 18   1393/4/29
11457 فاز1 خ 15 شرقی 144و78 1و2 3و2 5 3 اختصاصی 1.600.000   سند آزاد 1393/4/29
11456 فاز1 بین 8 و 9 غربی 73 3 2 20 6 مشاع 1.850.000   سند آزاد 1393/4/29
11455 فاز1 خ 9 شرقی 70 3 2 20 7 اختصاصی 1.600.000   سند آزاد 1393/4/29
11454 فاز1 خ 5 شرقی 53 2 1 5 13 اختصاصی 1.620.000 14 مسکن 1393/4/29
11453 فاز1 بلوار طالقانی خ ارتش 52 5 1   نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/4/29
11452 فاز1 خ طالقانی بعد از اطلاعات 68 3 2 9 8 مشاع 1.480.000 20 مسکن 1393/4/29
11451 فاز1 خ شقایق یکم 61 1 1 14 5 اختصاصی 1.600.000 10 مشارکت 1393/4/29
11450 فاز1 خ ارغوان 3 45 2 1 12 10 ندارد 1.700.000   ندارد 1393/4/29
11449 فاز 1 خ 13 غربی 76 2 2 6 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/4/29
11448 فاز 1 خ 5 شرقی 46 1 1 12 2 اختصاصی 2.050.000 17.5 مهر 1393/4/18
11447 فاز 1 خ 15 غربی 52 3 1   نوساز اختصاصی 2.150.000 35 مسکن 1393/4/18
11446 فاز 1 خ 2 غربی 48 2 1   8 اختصاصی 1.800.000 9 مسکن 1393/4/18
11445 فاز 1 خ 11 غربی 68 1 2 6 5 اختصاصی 1.650.000   ندارد 1393/4/18
11444 فاز 1 خ 15 غربی 52 3 1 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 35 مسکن 1393/4/18
11443 فاز 1 خ معلم 54 3 1 8 5 ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/4/18
11442 فاز 1 رفاه 8 47.7 3 1   10 اختصاصی 1.400.000 20 مسکن 1393/4/18
11441 فاز 1خ 10 غربی 48 2 1 12 1 اختصاصی 2.100.000 17 مهر 1393/4/18
11440 فاز 1 خ طالقانی 72 6 2 48 نوساز اختصاصی 1.600.000 20 مهر 1393/4/16
11439 فاز 1خ 11 غربی 68 3 2 12 5 ندارد 1.500.000 14 مسکن 1393/4/16
11438 شهرک مریم نبش 20 متری 70 2 2 6 نوساز ندارد 1.900.000 20 مهر 1393/4/16
11437 فاز 1 خ طالقانی بلوار ارتش 46 1 1   نوساز اختصاصی 1.800.000 20   1393/4/16
11436 فاز 1 خ طالقانی 36 4 1 180 نوساز ندارد 1.650.000 20 اوراق 1393/4/16
11435 فاز 1 خ 10 شرقی 44 1 1 9 8 اختصاصی 1.700.000   ندارد 1393/4/16
11434 فاز 1 خ 7 شرقی 45 1 1   1 مشاع 2.100.000 20 مهر 1393/4/16
11433 فاز 1 خ 11 غربی 56 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/4/16
11432 فاز 1 بین خ 12 و 13 غربی 63 2 1 3 5 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/4/16
11431 خ طالقانی کوچه مبین 55 5 2   نوساز اختصاصی 1.700.000 20 اوراق 1393/4/16
11430 شهرک مریم خ درختی 68 3 2   نوساز اختصاصی 1.680.000   سند آزاد 1393/4/16
11429 فاز 1 خ طالقانی 65 4 1 32 3 اختصاصی 1.350.000   ندارد 1393/4/16
11428 فاز 1 رفاه 11 48 1 1 9 7 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/4/15
11427 فاز 1 خ 13 شرقی 4 1 2 9 نوساز اختصاصی 1.900.000 16 مهر 1393/4/15
11426 فاز 1 خ 11 غربی 70 1 2   12 مشاع 1.500.000   سند آزاد 1393/4/15
11425 فاز 1 خ 12 غربی 75 3 2   نوساز اختصاصی 2.250.000     1393/4/14
11424 فاز 1 خ 4 غربی 42.5 3 1 9 1 مشاع 2.050.000 17 مهر 1393/4/14
11423 فاز 1 خ 9 غربی 58 1 2 12 1 اختصاصی 2.050.000 18 مهر 1393/4/14
11422 فاز 1 خ 1 شرقی 42 3 1 12 نوساز مشاع 2.150.000 20   1393/4/14
11421 فاز 1 خ عمران 43 1 1 9 1.5 اختصاصی 2.050.000 20 مسکن 1393/4/14
11420 فاز 1 خ 2 شرقی 52 3 1   9 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/4/14
11419 فاز 1 خ 7 شرقی 52 2 1 12 1 ندارد 2.000.000 14.5 مهر 1393/4/14
11418 فاز 1 خ 6 شرقی 60 3 1 12 8 اختصاصی 1.50.000 10 مسکن 1393/4/14
11417 فاز1 خ 5 شرقی 43 3 1 12 1 ندارد 2.200.000 17 مهر 1393/4/14
11416 فاز 1 خ 12 غربی 44 2 1 5 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/4/14
11415 فاز 1 خ 10 غربی 47 1و2و3 1 24 نوساز   2.150.000 20 مهر 1393/4/14
11414 فاز 1 خ 10 غربی 47 1و3 1 24 نوساز ندارد 2.150.000 20 مهر 1393/4/14
11413 فاز 1 خ 12 غربی 45 2 1 12 1 ندارد 1.950.000 20 مهر 1393/4/14
11412 فاز 1 خ 9 شرقی 49 2 1 9 6 اختصاصی 1.750.000 13 مشارکت 1393/4/14
11411 فاز 1 خ 4 شرقی 46 3 1 32 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/4/14
11410 فاز 1 خ 13 شرقی 40 3 1   1.5 اختصاصی 2.150.000 20 مهر 1393/4/14
11409 فاز 1 خ 13 شرقی 45 2 1 12 1.5 اختصاصی 2.150.000 20 مهر 1393/4/14
11408 فاز 1 بین 13 و 14 غربی 68 3 2 6 نوساز   1.950.000 20 مهر 1393/4/14
11407 فاز 1 خ 6 غربی 56 3 1   4 اختصاصی 1.750.000   ندارد 1393/4/14
11406 فاز 1 خ 13 شرقی 53 3 1 10 5 اختصاصی 1.700.000   ندارد 1393/4/14
11405 فاز1 خ 9 غربی 60 2 1   2 اختصاصی 1.900.000 20 مهر 1393/4/14
11404 فاز 1 خ 11بعد از خ ارتش 38 7 1   نوساز   1.950.000 35 اوراق 1393/4/14
11403 فاز 1خ 8 شرقی 56 3 2 12 1 اختصاصی   20 مهر 1393/4/14
11402 شهرک امید کوثر1 70 3 2 9 1 اختصاصی 1.800.000 17 مهر 1393/4/14
11401 فاز 1 خ 1 شرقی 60 1 2 12 نوساز اختصاصی 2.100.000   ندارد 1393/4/14
11400 فاز 1 خ طالقانی 55 3 1 32 2 اختصاصی 1.400.000 10   1393/4/12
11399 فاز 1 خ 3 غربی 85 3 2 8 10 اختصاصی 1.600.000 20   1393/4/12
11397 فاز 1 خ 12 غربی 44 2و3 1 12 نوساز مشاع 20.50.000     1393/4/12
11396 شهرک امید کوچه مبین 3 2 1 24 1 اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/4/12
11395 فاز 1 خ 3 غربی 85 3 2 8 10 اختصاصی 1.550.000 20 مسکن 1393/4/12
11394 فاز 1 خ 8 غربی 69 3 2 10 3 اختصاصی 1.600.000 15   1393/4/12
11393 فاز 1 سرفاز روبروی اطلاعات 40 1و2 1 12 نوساز ندارد 2.300.000 20 اوراق 1393/4/12
11392 فاز 1 خ 4 شرقی 58 3 2 15 نوساز   2.150.000 20 مسکن 1393/4/12
11391 فاز 1 خ 13 غربی 55 3 2 12 نوساز اختصاصی 1.950.000 20   1393/4/12
11390 فاز 1 خ 9 غربی 62 2 2 9 5 ندارد 1.700.000   ندارد 1393/4/12
11389 کوچه مبین قطعه 6 55 5 2   نوساز اختصاصی 1.700.000 20 اوراق 1393/4/12
11388 رفاه 6 قطعه 277 59 2و3 1   نوساز اختصاصی 1.850.000 20 اوراق 1393/4/12
11387 فاز 1 خ 13 غربی 55 3 2 12 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 اوراق 1393/4/12
11386 رفاه 7 60 3 1 9 2 اختصاصی 1.500.000 18 مسکن 1393/4/12
11385 فاز 1 خ 14 غربی 67 1 2 9 3 اختصاصی 1.500.000 20 اوراق 1393/4/12
11384 فاز 1 خ 12 شرقی 64.5 2.5 2 9*6 8 ندارد 1.400.000 18   1393/4/12
11382 فاز 1 ارغوان 10 50 1 1 12 نوساز اختصاصی   20 اوراق 1393/4/12
11379 فاز 1 خ 10 شرقی 53 1 1 6+12 4 اختصاصی 1.800.000   ندارد 1393/04/08
11378 شهرک مریم خ حافظ 4 80 2 2 6 1 اختصاصی 1.750.000 18 مسکن 1393/04/08
11377 شهرک مریم خ شهدای گمنام 58 1 1 15 2 ندارد 1.900.000 18 مسکن 1393/04/08
11376 فاز 1 کوچه گلبرگ 47.5 3 1 9 5 ندارد 1.750.000   سند آزاد 1393/04/08
11375 شهرک مریم حافظ 9 44 3 1 4 2 اختصاصی 1.900.000 18 مهر 1393/04/07
11374 فاز 1 کوچه مبین 55 5 2   نوساز ندارد 1.700.000 20 مسکن 1393/04/07
11373 فاز 1 خ 10 غربی 52.5 2 2 15 10 اختصاصی 1.500.000 7.5 مسکن 1393/04/07
11372 شهرک رفاه خ رفاه 3 55 1 1 24 نوساز اختصاصی 1.850.000 20 مهر 1393/04/07
11371 فاز 1 خ 15 غربی 67 3 2 9 4 ندارد 1.700.000 18 مهر 1393/04/07
11370 فاز 1 خ 8 شرقی 43 2 1   1 ندارد 2.400.000 18 مهر 1393/04/07
11369 شهرک رفاه کوچه رفاه 3 51 3 1 12 1 اختصاصی 1.750.000 19 مهر 1393/04/07
11368 فاز 1 خ 8 شرقی 53 3 1 9 8 ندارد 1.650.000 10   1393/04/07
11367 فاز 1 خ 9 شرقی 46 1 1 12 3.5 مشاع 1.900.000 19   1393/04/07
11366 فاز 1 خ 12 غربی 62 2 1 9 11 مشاع   17   1393/04/07
11364 فاز 1 خ 9 شرقی 43 4 1   4 ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/04/07
11362 فاز 1 خ 12 شرقی 73 2 2 6 9 مشاع 1.550.000 20 اوراق 1393/04/05
11361 فاز 1 خ 13 شرقی 45 3 1 6 7 مشاع 1.700.000   سند آزاد 1393/04/05
11360 خ مبین مجتمع ظفر 43 3 1   2   1.700.000 20   1393/04/05
11359 اطلاعات خ مطهری 47 1 1 12 8 مشاع 1.850.000 35 اوراق 1393/04/05
11358 فاز 1 خ 15 غربی 45 1 1 9 10 مشاع 1.600.000 20 اوراق 1393/04/05
11357 فاز 1 خ 12 غربی 58.5 3 1 9 8 اختصاصی 1.600.000 20 اوراق 1393/04/05
11356 فاز 1 خ 4 شرقی 53 2 1 18 3 ندارد 1.700.000 20   1393/04/03
11352 رفاه 6 51.5 3 1 12 1 اختصاصی 1.750.000 19 مهر 1393/04/03
11350 1 شرقی 67 1 2 6 10 مشاع 1.450.000 11 مسکن 1393/3/31
11348 شهرک رفاه 62 1 2 6 5 اختصاصی 1.400.000 14 مسکن 1393/3/31
11347 13شرقی 46 1 1   4 ندارد 1.700.000 15 مسکن 1393/3/31
11346 15 غربی 60 3 1 9 10 اختصاصی 1.600.000   سند آزاد 1393/3/31
11345 14 غربی 70 3 2   5 مشاع 1.950.000   سند آزاد 1393/3/31
11342 گلبرگ 78 2 2 6 8 مشاع 1.600.000   سند آزاد 1393/3/31
11341 فاز1 خ15 غربی 53 1 1 9 نوساز مشاع 1.950.000 م18 مهر 1393/3/27
11340 فاز1 خ 1 شرقی 46 3 1 12 6 مشاع 1.600.000 14 مهر 1393/3/27
11339 فاز1 خ 8 غربی 47 2 1 9 3 مشاع 1.900.000 17 مسکن 1393/3/27
11338 فاز1خ9 غربی 53 1 1 12 1 ندارد 2.000.000 20 مهر 1393/3/27
11337 فاز1 خ 12 غربی 50 1 1 9 6 مشاع 1.650.000 20 مسکن 1393/3/27
11336 فاز1خ مبین 36 4 1   نوساز ندارد 1.750.000 20 مسکن 1393/3/27
11335 فاز1 خ 9 غربی 51 همکف 1 12 11 اختصاصی   25   1393/3/27
11334 فاز1خ شاهد غربی 62 1 1 9 5 اختصاصی 1.750.000   سند آزاد 1393/3/27
11333 فاز1 خ 11 شرقی 40 3 1 12 4 مشاع 1.750.000 18 مسکن 1393/3/27
11332 فاز1 خ 10غربی 44 1 1 12 نوساز مشاع 1.950.000 17 مهر 1393/3/27
11331 فاز1 خ 2 شرقی 40 1 1   4 اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/3/27
11330 فاز1 خ طالقانی 58 6 1 240 نوساز اختصاصی 1.600.000 20 مهر 1393/3/27
11329 فاز1 خ 10 شرقی 52 2 1 12 5 مشاع 1.700.000 20 اوراق 1393/3/27
11328 فاز 1 خ 6 شرقی 50 3 1 32 نوساز مشاع 2.300.000 20 مهر 1393/3/26
11327 فاز1خ 8 شرقی 56 3 1 6 7 اختصاصی 1.550.000   سند آزاد 1393/3/26
11326 فاز1 خ 10 شرقی 52 2 1 8 5 مشاع 1.700.000 20 اوراق 1393/3/26
11325 فاز1خ 10 شرقی 69   2 9 4 اختصاصی 1.750.000   ندارد 1393/3/26
11324 فاز1خ 13 شرقی 40   1 12 1 اختصاصی 2.150.000 19 مسکن 1393/3/26
11323 فاز1خ 12 غربی 68 1 2   نوساز ندارد 2.000.000 20 اوراق 1393/3/26
11322 فاز1 خ 9 شرقی 42 2 1 15 نوساز مشاع 2.200.000 20 مهر 1393/3/26
11321 فاز1 خ 14 غربی 60 2 2 9 7 ندارد 1.600.000 20   1393/3/26
11320 فاز1 64   2 6 7 اختصاصی 1.750.000 16 جان بازی 1393/3/26
11319 فاز1 58 6 1 240 نوساز اختصاصی 1.600.000 20 مهر 1393/3/26
11318 فاز1 خ 7 شرقی 56 1 1   3 اختصاصی 1.870.000 20 مسکن 1393/3/26
11316 فاز1 خ اطلاعات 60 1 2 6 نوساز مشاع 2.500.000   سند آزاد 1393/3/26
11315 فاز 1 خ 3 شرقی 49 3 1 9 8 مشاع 1.850.000 45 مسکن 1393/3/26
11314 فاز1 خ8 غربی 47 1 1 18 نوساز اختصاصی 2.300.000 20 مسکن 1393/3/26
11313 شهرک مریم بلوار طالقانی 67 2 2 12 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/3/26
11312 فاز1خ10 غربی 68 2 2 21 1 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/3/26
11311 فاز1خ 13 شرقی 54 2 1 6 نوساز اختصاصی 2.100.000 ندارد   1393/3/26
11310 ارتش مبین 40 2 1 180 نوساز اختصاصی 1.950.000 20 مسکن 1393/3/26
11309 شهرک رفاه رفاه8 40 2 1 22 نوساز اختصاصی 1.750.000 20 مهر 1393/3/26
11308 فاز1 خ13 شرقی 51 1 2 12 3 اختصاصی 1.850.000 20 مسکن 1393/3/23
11306 فاز1 خ 1 غربی 68 1 2 6 8 مشاع 1.500.000 11 مسکن 1393/3/23

11302

فاز1 خ 9 غربی 53 1 1 12 نوساز ندارد 2.050.000 18 مسکن 1393/3/23
11301 فاز1 بین خ 4و5 شرقی 75 3 2 6 نوساز ندارد 2.050.000 20 مهر 1393/3/23
11298 فاز1بین خ 12و13 غربی 63 3 1 9 5 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/3/23

 

11297

 

فاز 1 خ1 غربی 43 3 1 10 8 مشاع 1.850.000 35 مسکن 1393/3/23
11295 فاز1 خ1 شرقی 47 1 1 16 8 اختصاصی 1.700.000 10 مسکن 1393/3/20
11294 فاز1 خ ارتش 64 6 2 216 نوساز اختصاصی 1.850.000 20 مسکن 1393/3/20
11292 فاز 1 خ 1 غربی 47 2 1 3 6 ندارد 1.770.000 18 مسکن 1393/3/20
11291 فاز1 خ 14 غربی 68 3 2 9 نوساز ندارد 1.950.000 20 مهر 1393/3/20
11290 فاز1 بین خ5و 4 شرقی 75 3 2 6 نوساز ندارد 2.050.000 20 مهر 1393/3/20
11289 فاز 1 خ ارتش

45

47

3-4 1 180 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/3/20
11288 فاز1 خ 14 غربی 56 2 1 8 نوساز اختصاصی 1.850.000 20 مهر 1393/3/20
11287 فاز 1 خ مبین 45 3 1 48 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.000.000 20 مسکن 1393/3/20
11286 فاز1 رفاه 4 54 3 1 9 12 مشاع 1.320.000 16 مسکن 1393/3/20
11285 فاز1 رفاه 6 60 3 1 9 6 اختصاصی 1.450.000 20 مهر 1393/3/20
11284 فاز1 خ14 غربی 45 1 1 9 10 مشاع 1.450.000 14 مسکن 1393/3/20
11283 فاز1 خ10 شرقی 50 3 1 11 5 ندارد 1.700.000 20 مسکن 1393/3/20
11282 فاز1 خ 5 شرقی 73 1 2 6 10 اختصاصی 1.600.000 35 مسکن 1393/3/20
11280 فاز1خ شاهدشرقی 65 2 2 15 نوساز اختصاصی 2.150.000 20 مسکن 1393/3/17
11279 فاز1خ 6 غربی 50 3 1 9 8 مشاع 1.650.000 20 مسکن 1393/3/17
11278 فاز1خ 3 غربی 41 3 1 6 2 مشاع 1.850.000 ندارد   1393/3/17
11276 فاز1خ 10 غربی 47 1 1 12 1 مشاع 2.000.000 22 مسکن 1393/3/17
11275 فاز1 بین خ 13و14 شرقی 67 2 2 6 9 مشاع 1.550.000 ندارد مسکن 1393/3/17
11274 فاز1خ شاهد غربی 78 3 2 9 3 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/3/17
11272 فاز1 خ 1 شرقی 64 2 2 12 8 مشاع 1.650.000 30 مسکن 1393/3/17
11271 فاز1بین خ 13و14 غربی 51 3 1 9 نوساز مشاع 1.900.000 20 مسکن 1393/3/17
11270 فاز1خ 12 غربی 52 1 1 9 7 مشاع 1.600.000 20 مسکن 1393/3/17
11268 فاز1خ 10 غربی 50 1 1 12 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/3/17
11267 فاز1خ 15 غربی 56 3 1 8 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مهر 1393/3/17
11264 فاز1 خ 1 غربی 46 3 1 5 6 مشاع 1.800.000 35 مسکن 1393/3/17
11263 فاز1 خ طالقانی 45 1 1   نوساز اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/3/17
11261 فاز1خ 7 غربی 45 4 1 240 نوساز ندارد 1.850.000 35 مسکن 1393/3/17
11260 فاز1 خ 15 غربی 72 1 2 8 8 مشاع 1.600.000 25 مسکن 1393/3/17
11259 فاز1 خ 10 غربی 76 1 2 6 9 مشاع 1.600.000 ندارد   1393/3/17
11258 فاز1خ 12 شرقی 65 3 2 12 7 اختصاصی 1.630.000 ندارد   1393/3/15
11257 فاز1خ 9 غربی 52 همکف 1 6 10 اختصاصی 1.550.000 25 مسکن 1393/3/15
11256 فاز1خ اطلاعات 47 3 1 9 10 ندارد 1.600.000 18 مسکن 1393/3/15
11255 فاز1خ 1 شرقی 68 1 2 5 9 مشاع 1.600.000 11 مسکن 1393/3/15
11254 فاز1خ 15 غربی 60 2 1 8 3 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/3/15
11252 فاز1خ 12 غربی 68 3 2 9 8 اختصاصی 1.650.000 ندارد   1393/3/15
11251 فاز1خ رفاه 6 63 1 2 9 5 اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/3/15
11248 فاز1 خ رفاه 11 56 1 1 6 7 مشاع 1.500.000 20 مسکن 1393/3/15
11247 فاز1خ ارتش 43 6 1 140 نوساز ندارد 1.850.000 20 مسکن 1393/3/15
11245 فاز1 خ رفاه 15 48 3 1 11 5 اختصاصی 1.500.000 20 مسکن 1393/3/15
11244 فاز1خ 10 غربی 68 1 1 8 10 مشاع 1.400.000 ندارد   1393/3/15
11243 فاز1بین خ 13و14 شرقی 67 2 2 6 10 ندارد 1.550.000 ندارد   1393/3/15
11242 فاز1خ 10 شرقی 45 1 1 18 2 مشاع 1.800.000 ندارد   1393/3/15
11241 فاز1خ 9 غربی 56 1 2 12 1 مشاع 2.100.000 18/5 مهر 1393/3/15
11240 فاز1خ 11 غربی 46 3 1 12 7 اختصاصی 1.800.000 18 مسکن 1393/3/15
11238 فاز1خ 11 غربی 50 1 1 24 1 اختصاصی 2.200.000 20 مسکن 1393/3/15
11237 فاز1خ 12 غربی 37 1 1 24 1/5 اختصاصی 2.200.000 35 مسکن 1393/3/15
11236 فاز1 بین خ 13و14 غربی 55-57 1-2 1 9 نوساز ندارد 2.100.000 20 مهر 1393/3/15
11235 فاز2 90 2 2 14 نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
11234 فاز1خ رفاه 3 50 3 1 9 1 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
11233 فاز 1 خ طالقانی 64 3 1 32 2 اختصاصی 1.450.000 12 مسکن 1393/3/15
11230 فاز1خ 3 شرقی 54 1 1 24 6 اختصاصی 1.740.000 15 مسکن 1393/3/15
11229 فاز1خ 15 غربی 65 3 1 9 8 مشاع 1.600.000 14 مسکن 1393/3/15
11228 فاز1 خ رفاه 3 67 3 2 6 7 اختصاصی 1.500.000 ندارد   1393/3/15
11227 فاز 1 خ رفاه 9 50 3 1 9 10 ندارد 1.500.000 ندارد   1393/3/15
11226 فاز 1 خ رفاه 3 54 1 1 9 1 ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
11225 فاز1 خ اطلاعات 68 2 2 6 7 مشاع 1.750.000 ندارد   1393/3/15
11224 فاز1خ 9 شرقی 49 2 1 9 6 اختصاصی 1.800.000 13 مسکن 1393/3/15
11223 فاز 1 خ12 غربی 45 2 1 12 1 ندارد 1.950.000 35 مسکن 1393/3/15
11221 فاز1خ5 غربی 50 3 1 9 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.250.000 20 مسکن 1393/3/15
11220 فاز1خ 11 غربی 56 همکف 2 6 8 ندارد 1.650.000 20 مسکن 1393/3/15
11218 فاز1 خ 6 غربی 115 3 2 3 نوساز اختصاصی 2.500.000 ندارد   1393/3/15
11217 فاز1خ 13 شرقی 55-75 2 2 21 نوساز اختصاصی 2.000.000 ندارد   1393/3/15
11216 فاز1بین خ 10و 9غربی

64

85

مختلف 2 12 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.000.000 20 مهر 1393/3/15
11215 فاز1خ 11 غربی 50 5 1 70 نوساز

جدامحاسبه

میشود

1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
11213 فاز1 رفاه 3 85 3 2 6 9 اختصاصی 1.100.000 ندارد   1393/3/15
11211 فاز1خ گلنوش 140 1 3 5 نوساز اختصاصی 2.300.000 35 مسکن 1393/3/15
11210 فاز1خ رفاه 16 48 2 1 9 10 اختصاصی 1.500.000 20 مسکن 1393/3/15
11208 فاز1خ 15 غربی 47 1 1 9 10 مشاع 1.550.000 16 مسکن 1393/3/15
11206 فاز1خ 9غربی 60 2 1 10 2 اختصاصی 1.900.000 20 مهر 1393/3/15
11205 فاز1خ 13 شرقی 53 3 1 12 5 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/3/15
11202 فاز1 خ 13 غربی 50 3 1 12 نوساز مشاع 1.950.000 20 مسکن 1393/3/15
11201 فاز1 خ مبین 42 1 1 9 1 مشاع 1.850.000 20 مهر 1393/3/15
11200 فاز1 خ10 غربی 52 2 1 9 نوساز مشاع 2.050.000 20 مسکن 1393/3/15
11199 فاز1خ 12 غربی 62 2 1 9 10 مشاع 1.500.000 18 مسکن 1393/3/15
11195 فاز1 خ 1غربی 57 1 2 9 8 مشاع 1.600.000 15 مسکن 1393/3/15
11194 فاز1خ 1 غربی 60 1 2 8 8 مشاع 1.400.000 15 مسکن 1393/3/15
11193 فاز1خ اطلاعات 53 3 1 12 6 ندارد 1.750.000 10 مسکن 1393/3/15
11192 فاز1خ شاهد غربی 57 3 2 6 3 اختصاصی 1.950.000 ندارد   1393/3/15
11191 فاز1خ 6 غربی 64 3 2 9 9 اختصاصی 1.500.000 7 مسکن 1393/3/15
11189 فاز1خ 13 غربی 74 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000 18 مسکن 1393/3/15
11185 فاز1خ 9 غربی 63 3 2 12 نوساز اختصاصی 2.200.000 ندارد   1393/3/15
11184 فاز1 خ6 غربی 56 3 1 35 4 اختصاصی 1.850.000 ندارد   1393/3/15
11182 فاز1خ 13 غربی 55 مختلف 1 12 نوساز اختصاصی 2.150.000 20 مهر 1392/2/31
11181 فاز1خ 14 غربی 48 3 1 12 2 ندارد 1.850.000 18 مسکن 1393/3/15
11179 فاز1بین خ 13و14 غربی 64 3 1 7 7 ندارد 1.700.000 14 مسکن 1393/3/15
11176 فاز1 خ 3غربی 85 3 2 8 10 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/3/15
11175 فاز 1 خ اطلاعات 68 2 2 6 6 مشاع 1.750.000 ندارد   1393/3/15
11173 فاز1خ 13 شرقی 78 3 2 12 9 اختصاصی 1.600.000 16 مسکن 1393/3/15
11172 فاز1خ 8 غربی 50 3 1 12 نوساز مشاع 2.100.000 ندارد   1393/3/15
11171 فاز1خ 9 غربی 38 4 1 18 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.100.000 20 مسکن 1393/3/15
11169 فاز1خ طالقانی 65 3 1 8 3 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن 1393/3/15
11165

فاز1خ 13 شرقی

46 3 1 12 2 مشاع 1.950.000 20 مهر 1393/3/15
11164 فاز1خ 12 غربی 52 1 1 9 8 مشاع 1.700.000 12 مسکن 1393/3/15
11161 فاز1 خ13 غربی 74 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000 18 مسکن 1393/3/15
11159 فاز1 خ12 غربی 56 1 1 9 5 مشاع 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
11153 فاز1 خ 4 شرقی 120 3 2 12 1/5 اختصاصی 2.050.000 20 مسکن 1393/3/15
11152 فاز1خ 6 شرقی

62

48

همکف 2-1 6 نوساز اختصاصی 2.300.000 20 مسکن 1393/3/15
11151 فاز1خ 10 شرقی 55 3 1 9 نوساز اختصاصی 2.150.000 20 مهر 1393/3/15
11150 فاز1خ 14 غربی 46 3 1 12 2 مشاع 1.950.000 16 مسکن 1393/3/15
11148 فاز1خ 2 غربی 53 1 1 12 5 مشاع 1.800.000 18 مسکن 1393/3/15
11145 فاز1خ 7 شرقی 53 3 1 9 نوساز ندارد 2.000.000 14 مسکن 1393/3/15
11143 فاز1خ 10 غربی 71 2 2 12 5 مشاع 1.600.000 17 مسکن 1393/3/15
11142 فاز1خ 5 شرقی 65 3 2 6 5 اختصاصی 1.850.000 20 مسکن 1393/3/15
11141 فاز1خ 13 شرقی 60 1 2 9 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/3/15
11137 فاز1خ 12 غربی 63 3 2 8 نوساز اختصاصی 1.850.000 20 مهر 1393/3/15
11127 فاز1خ 4 شرقی 58 32 2 15 نوساز مشاع 2.150.000 20 مسکن 1393/3/15
11126 فاز 1 خ 9 غربی 60 2 1 9 2 اختصاصی 2.000.000      
11122 فاز1خ 5 شرقی 46 1 1 12 نوساز ندارد 2.100.000 20 مسکن 1393/3/15
11120 فاز1 خ 11شرقی 70 3 2 6 9 اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/3/15
11119   80 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.400.000 35 مسکن 1393/3/15
11114 فاز1 3رفاه 49 3 1 9 1 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/3/15
11112 فاز1 خ 15 غربی 71 3 2 7 10 ندارد 1.400.000 13 مسکن 1393/3/15
11111 فاز1 خ گلنوش 68 2 2 6 8 مشاع 1.450.000 ندارد   1393/3/15
11108 فاز1 خ3 شرقی 54/5 2 1 46 5 ندارد 1.700.000 16 مسکن 1393/3/15
11101 فاز 1 خ10 غربی 44 1 1 12 1 مشاع 1.950.000 16 مهر 1393/3/15
11100 فاز1خ 12 غربی 44 3 1 12 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.100.000 20 مسکن 1393/3/15
11098 فاز 1 خ 13 شرقی 52 4 1 14 2 مشاع 1.600.000 14 مسکن 1393/3/15
11094 فاز1خ 13 شرقی 90 2 2 6 نوساز اختصاصی 2.100.000 ندارد   1393/3/15
11090 فاز1خ 10 شرقی 56 3 2 12 1 مشاع 1.950.000 20 مهر 1393/3/15
11087 فاز1خ 7 شرقی 66 3 2 15 1 اختصاصی 2.050.000 15 مسکن 1393/3/15
11086 فاز1خ8 غربی 64 1 2 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/3/15
11085

فاز1خ گلبرگ

78 2 2 6 9 اختصاصی 1.600.000 ندارد   1393/3/15
11084 فاز1خ طالقانی 53 5 1 240 نوساز ندارد 1.600.000 20 مسکن 1393/3/15
11081 فاز1خ 7 غربی 54 3 2 6 10 ندارد 1.600.000 17 مسکن 1393/3/15
11079 فاز1 بین خ13و14 غربی 85 3 2 9 5 ندارد 1.600.000 20 مسکن 1393/3/15
11077 فاز1خ10 غربی

53

47

مختلف 1 12 نوساز اختصاصی 2.140.000 20 مسکن 1393/3/15
11075 فاز1خ 6 شرقی 48 3 1 12 1 ندارد 2.000.000 20 مسکن 1393/3/15
11070 فاز1خ 3 شرقی

50

60

همکف 1-2 6 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.000.000 20 مسکن 1393/3/15
11069 از1 خ اطلاعات 50 2 1 12 9 مشاع 1.650.000 20 مسکن 1393/3/15
11067 فاز1خ 1 غربی 64 1 2 6 9 اختصاصی 1.550.000 12 مسکن 1393/3/15
11060 فاز1 رفاه 13 57 1 1 6 8 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/3/15
11059 فاز 1 خ12 شرقی 70 2 2 6 13 اختصاصی 1.400.000 ندارد   1393/3/15
11056 فاز1خ 10 غربی 48 2 1 12 1 اختصاصی 2.100.000 17 مهر 1393/3/15
11054

فاز 1 خ 12 غربی

70 3 2 12 9 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/3/15
11051 فاز 1 خ 2 شرقی 45 3 1 12 نوساز مشاع 2.150.000 20 مسکن 1393/3/15
11048 فاز 1 خ 13 شرقی 52 3 1 12 4 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/3/15
11047 فاز1خ 5 شرقی 46 1 1 9 نوساز مشاع 2.200.000 20 مسکن 1393/3/15
11045 فاز1 خ 15 غربی 56 3 1 9 نوساز اختصاصی 1.700.000 20 مهر 1393/3/15
11042 فاز 1 خ 11 شرقی 49 3 1 12 5 ندارد 1.700.000 20 مسکن 1393/3/15
11041 فاز 1 بین خ 13و14غربی 60 2 2 6 5 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/3/15
11036 فاز 1 خ 1 غربی 55 3 1 12 2 ندارد 1.750.000 20 مسکن 1393/3/15
11025 فاز 1 خ 9 شرقی 45/5 2 1 12 5 مشاع 1.700.000 17 مسکن 1393/3/15
11024 فاز1 خ مطهری 50 1 1 16 2 مشاع 1.850.000 17 مسکن 1393/3/15
11021 فاز 1 خ مطهری 52 3 1 12 1/5 اختصاصی 1.850.000 14 مسکن 1393/3/15
11004 فاز 1 خ 5 غربی 55 2 1 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/3/15
11003 فاز 1 خ 1شرقی 75 3 2 6 11 اختصاصی 1.420.000 35 مسکن 1393/3/15
11002 فاز1 خ 13 شرقی 41 2 1 12 1 مشاع 1.950.00 20 مهر 1393/3/15
11000 فاز 1 خ1 شرقی 45 1 1 9 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.000.000 20 مهر 1393/3/15
10096 فاز 1 خ رفاه 7 51 1 1 9 نوساز اختصاصی 1.750.000 ندارد   1393/3/15

10090

فاز1خ 10 غربی

43

47

57

مختلف 1 نوساز نوساز

 

اختصاصی

1.970.000 20 مسکن 1393/3/15

 

10087

فاز 1 خ12 شرقی 78 2 3 12 7-8 اختصاصی 1.600.000 18 مسکن 1393/3/15
10086 فاز 1 خ 1 غربی 42 3 1 9 نوساز مشاع 2.100.000 ندارد   1393/3/15
10084 فاز1 بین خ2و1 شرقی 73 3 1 9 نوساز ندارد 1.800.000 20 مهر 1393/3/15
10081 فاز 1 خ 12 غربی 48 2 1 12 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/3/15
10078 فاز 1 خ 9 غربی 52 1 1 9 6 مشاع 1.600.000 20 مسکن 1393/3/15
10074 فاز 1 خ ارتش 74 3 2 32 نوساز اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/3/15
10072 فاز 1 خ 3غربی 46 3 1 12 9 مشاع 1.550.000 15 مسکن 1393/3/15
10071 فاز 1 خ 1 شرقی 83 3 2 16 4 اختصاصی 1.500.000 ندارد   1393/3/15
10070 فاز 1 خ 8 غربی 76 2 2 9 1/5 ندارد 1.750.000 35 مسکن 1393/3/15
10057 فاز1 خ12 غربی 68 3 2 6 نوساز اختصاصی 1.780.000 ندارد   1393/3/15
10053 فاز 1 خ مطهری 65 1 2 7 7 ندارد 1.550.000 ندارد   1393/3/15
10042 فاز1 خ 11 غربی 70 2 2 9 6 اختصاصی 1.700.000 ندارد   1392/11/22
10033 فاز 1خ 11 غربی 62 3 2 6 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مهر 1393/3/15
10024 فاز1خ 6 غربی 47/5 3 1 12 8 مشاع 1.600.000 12 مسکن 1393/3/15
10018 فاز1 خ 3 غربی 83 3 2 12 7-8 اختصاصی 1.450.000 10 مسکن 1393/3/15
10017 فاز 1 خ 2 غربی 72 3 2 9 8 اختصاصی 1.550.000 20 اوراق 1393/3/15
10016 فاز 1 خ 8 غربی 71 1 2 6 6 مشاع 1.600.000 ندارد   1393/3/15
10015 فاز 1 خ 8 غربی 70 2 2 9 15 مشاع 1.600.000 12 مسکن 1393/3/15
10014 فاز 1 خ رفاه 11 55 3 1 9 نوساز مشاع 1.550.000 20 مهر 1393/3/15
10008 خ 12 شرقی 64 2 2 9 8 مشاع 1.550.000 18 اوراق 1393/3/15
10007 خ 3 شرقی 69 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.200.000 35 اوراق 1393/3/15
10005 خ 9شرقی 45/5 2 1 12 6 مشاع 1.700.000 17 مسکن 1393/3/15
9093 فاز 1 خ اطلاعات 59 3 1 9 1 اختصاصی 1.900.000 16 مسکن 1393/3/15
9085 فاز 1 خ 6 غربی 63 3 2 6 4 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/3/15
9081 فاز 1 بین خ 11و13 شرقی 43 2 1 9 3 مشاع 1.700.000 16 مسکن 1393/3/15
9043 فاز1خ 6 غربی 62 3 2 6 1 مشاع 2.000.000 20 مسکن 1393/3/15
9041 فاز خ1شرقی 46 4 1 16 7 مشاع 1.700.000 18 مسکن 1393/3/15
9040 فاز 1 خ 9 شرقی

44

57

1-2 1 9 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مسکن 1393/3/15
9014 فاز 1 خ 10 غربی 56 همکف 1 6 12 مشاع 1.600.000 12 مسکن 1393/3/15
9012 فاز 1 خ 8 غربی 50 2 1 21 3 ندارد 1.400.000 ندارد   1393/3/15
9011

فاز1خ 11غربی

خ 9 شرقی

42

46

2-3 1 12-6 نوساز مشاع 2.150.000 20 مسکن-مهر 1393/3/15
8099 فاز 1 خ 5 غربی 47 3 1 12 3 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/3/15
8090 فاز 1 خ 10 غربی

50

60

مختلف 2و1 12 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.100.000 20 مسکن 1393/3/15
8086 فاز1خ 9 غربی

64

70

مختلف 2 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/3/15
8074 فاز 1 رفاه 2 48 1 1 9 8-9 اختصاصی 1.650.000 10 مسکن 1393/3/15
8060 فاز1خ 1 غربی 59 1 2 5 10 ندارد 1.500.000 12 مسکن 1393/3/15
8056 فاز1خ 11 شرقی 62 3 1 6 7 مشاع 1.600.000 10 مسکن 1393/3/15
8052 فاز 1 خ 15 غربی 44 2 1 9 9 مشاع 1.550.000 17 مسکن 1393/3/15
8049 فاز1 خ 2 شرقی 60 2 2 24 نوساز ندارد 2.050.000 20 مهر 1393/3/15
8045 فاز1 خ 9 غربی

63

70

مختلف 2 9 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/3/15
8044 فاز1 رفاه 1 36 3 1 12 1 مشاع 1.900.000 20 مهر 1393/3/15
8024 فاز1خ 11 غربی 65 1 2 12 8 اختصاصی 1.500.000 20 اوراق 1393/3/15
8015 فاز1خ 13 غربی 62 2 2 8 نوساز ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
8006 فاز1خ اطلاعات

67

64

2 2 6 6 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/3/15
8002 فاز1خ 7 شرقی 58 3 1 15 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/3/15
7099 فاز1خ 12 شرقی 60 3 2 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 ندارد   1392/12/12
7092 فاز1خ 13 شرقی 66 1و3 2 9 3/5 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
7088 فاز1خ 6 غربی 62 3 2 6 نوساز ندارد 2.000.000 20 مهر 1393/3/15
7080 فاز1خ 14 غربی 48 3 1 9 8 مشاع 1.500.000 20 مسکن 1393/3/15
7078 فاز1خ رفاه 7 50 1 1 9 4 اختصاصی 1.700.000 12 مسکن 1393/3/15
7075 فاز1خ 10 غربی 60 مختلف 2 24 نوساز جدامحاسبه میشود 2.300.000 20 مسکن 1393/3/15
7070 فاز1خ 10 شرقی 50 1 1 12 1 اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/3/15
7068 فاز1خ 14 شرقی 45 3 1 12 نوساز ندارد 2.150.000 20 مسکن 1393/3/15
7060 فاز1خ 8 شرقی 67 1 1 16 1 اختصاصی 2.250.000 20 مسکن 1393/3/15
7053 فاز1خ 10 غربی 71 2 2 12 5 مشاع 1.580.000 17 مسکن 1393/3/15

7037

فاز1خ 13 شرقی 74 3 2 9 2 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/3/15
7036 فاز1خ 5 شرقی 63 2 2 6 8 مشاع 1.570.000 13 مسکن 1393/3/15
7024 فاز 1 خ 11 غربی 54 2 1 12 3 ندارد 1.950.000 ندارد   1393/3/15
7023 فاز 1 خ 14 غربی 70 1 2 2 15 ندارد 1.300.000 ندارد   1393/3/15
10096 فاز 1 خ رفاه 7 51 1 1 9 نوساز اختصاصی 1.750.000 ندارد  
1393/03/10
10095 فاز 1خ 12 شرقی 64 2/5 2 9 7 مشاع 1.450.000 18 مسکن
1393/03/10
10094 فاز 1 رفاه 6 52 3 1 8 2 اختصاصی 1.570.000 20 مسکن
1393/03/10
10093 فاز1 خ 10 شرقی 71 3 2 12 5 اختصاصی 1.550.000 15 مسکن
1393/03/10

10090

فاز1خ 10 غربی

43

47

57

مختلف 1 نوساز نوساز

 

اختصاصی

1.970.000 20 مسکن
1393/03/10

 

10087

فاز 1 خ12 شرقی 78 2 3 12 7-8 اختصاصی 1.600.000 18 مسکن
1393/03/10
10086 فاز 1 خ 1 غربی 42 3 1 9 نوساز مشاع 2.100.000 ندارد  
1393/03/10
10085 فاز1 خ 6 غربی 54 3 2 9 نوساز مشاع 1.950.000 20 مهر
1393/03/10
10084 فاز1 بین خ2و1 شرقی 73 3 1 9 نوساز ندارد 1.800.000 20 مهر
1393/03/10
10083 فاز 1 خ 10 غربی 43 1 1 12 نوساز مشاع 1.900.000 20 مهر
1393/03/10
10082 فاز1خ 14 غربی 49 1 1 12 نوساز مشاع 1.850.000 20 مهر
1393/03/10
10081 فاز 1 خ 12 غربی 48 2 1 12 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر
1393/03/10
10080 فاز1خ 12 غربی 61 3 2 6 8 مشاع 1.600.000 25 مسکن
1393/03/10
10079 فاز 1 بین خ 8و9 غربی 73 1 2 6 5 اختصاصی 1.550.000 20 مسکن
1393/03/10
10078 فاز 1 خ 9 غربی 52 1 1 9 6 مشاع 1.600.000 20 مسکن
1393/03/10
10077 فاز 1 خ15 غربی 72 3 2 8 6 ندارد 1.400.000 20 مسکن
1393/03/10
10076 فاز 1 خ 3 غربی 64 2 2 9 6 مشاع 1.600.000 20 مسکن
1393/03/10
10075 فاز 1 خ 10 غربی 56 2 1 8 6 مشاع 1.650.000 20 اوراق
1393/03/10
10074 فاز 1 خ ارتش 74 3 2 32 نوساز اختصاصی 1.450.000 ندارد  
1393/03/10
10073 فاز 1 خ 14 غربی 69 2 2 6 نوساز مشاع 1.800.000 20 مهر
1393/03/10
10072 فاز 1 خ 3غربی 46 3 1 12 9 مشاع 1.550.000 15 مسکن
1393/03/10
10071 فاز 1 خ 1 شرقی 83 3 2 16 4 اختصاصی 1.500.000 ندارد  
1393/03/10
10070 فاز 1 خ 8 غربی 76 2 2 9 1/5 ندارد 1.750.000 35 مسکن
1393/03/10
10069 فاز 1 خ 12 غربی 68/5 2 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن
1393/03/10
10068 فاز 1 خ 2 شرقی 48 3 2 9 نوساز اختصاصی 2.280.000 20 مهر
1393/03/10
10067 فاز 1 خ 2 شرقی 68 2 2 15 8 اختصاصی 1.450.000 18 مسکن
1393/03/10
10066 فاز 1 خ 11 غربی 52 1 1 12 نوساز اختصاصی 1.800.000 ندارد  
1393/03/10
10064 فاز1 رفاه 3 50 3 1 9 1 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن
1393/03/10
10063 فاز 1 خ 7 غربی 40 4 1 96 نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن
1393/03/10
10062 فاز 1 خ رفاه 1 62/5 1 1 9 4 اختصاصی 1.350.000 20 مسکن
1393/03/10
10061 فاز1 خ 4 شرقی 82/5 2 2 6 8 اختصاصی 1.450.000 ندارد  
1393/03/10
10060 فاز 1خ 12 شرقی 52 2 2 9 6 مشاع 1.350.000 ندارد  
1393/03/10
10058 فاز 1 خ 4 غربی 66 3 2 9 8 مشاع 1.500.000 20 مسکن
1393/03/10
10057 فاز1 خ12 غربی 68 3 2 6 نوساز اختصاصی 1.780.000 ندارد  
1393/03/10
10056 فاز 1 خ 10 غربی 73 1 2 8 9 اختصاصی 1.350.000 ندارد  
1393/03/10
10053 فاز 1 خ مطهری 65 1 2 7 7 ندارد 1.550.000 ندارد  
1393/03/10
10052 فاز 1 خ 12 شرقی 105 1 2 5 8 مشاع 1.500.000 ندارد  
1393/03/10
10049 فاز 1خ 9 شرقی 55 1 1 9 نوساز ندارد 2.300.000 ندارد  
1393/03/10
10048 فاز 1 خ 11 غربی 68 3 2 12 8 مشاع 1.480.000 20 مسکن
1393/03/10
10047 فاز1خ 15 غربی 72 3 2 8 8 ندارد 1.500.000 20 مسکن
1393/03/10
10046 فاز 1 خ 10 شرقی 84 2 2 6 10 اختصاصی 1.350.000 ندارد  
1393/03/10
10045 فاز 1 خ 14 غربی 65 1 2 9 8 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن
1393/03/10
10044 فاز1 خ 15 غربی 49 2 1 9 3/5 مشاع 1.600.000 18 مسکن
1393/03/10
10042 فاز1 خ 11 غربی 70 2 2 9 6 اختصاصی 1.700.000 ندارد  
1393/03/10
10041 فاز 1خ رفاه 7 51 3 1 9 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن
1393/03/10
10040 فاز 1 خ 12 غربی 63 2 2 9 4 اختصاصی 1.600.000 17 مسکن
1393/03/10
10039 فاز 1 خ 1 شرقی 64 3 2 12 4 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن
1393/03/10
10036 فاز 1 خ 2 غربی 66 3 2 6 7 مشاع 1.500.000 15 مسکن
1393/03/10
10035 فاز1 خ 5 شرقی 43 3 1 7 4-5 مشاع 1.700.000 ندارد  
1393/03/10
10033 فاز 1خ 11 غربی 62 3 2 6 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مهر
1393/03/10
10032 فاز 1 خ 9 غربی 52 1 1 9 5 مشاع 1.550.000 20 مسکن
1393/03/10
10029 فاز1خ 5 غربی 48 3 1 24 5 مشاع 1.650.000 ندارد  
1393/03/10
10028 فاز 1 خ 9شرقی 42 1 3 12 نوساز مشاع 2.050.000 ندارد  
1393/03/10
10027 فاز 1 خ رفاه 11 56 1 1 9 7-8 مشاع 1.450.000 20 مسکن
1393/03/10
10024 فاز1خ 6 غربی 47/5 3 1 12 8 مشاع 1.600.000 12 مسکن
1393/03/10
10023 فاز1 خ 9 شرقی 74 2 2 5 12 مشاع 1.370.000 10 مسکن
1393/03/10
10022 فاز1خ 9 غربی 52 1 2 9 5 مشاع 1.650.000 20 اوراق
1393/03/10
10021 فاز1 خ 7 غربی 43 2 1 9 5 مشاع 1.550.000 9 مسکن
1393/03/10
10020 فاز 1 خ 12 غربی 65 3 2 15 10 مشاع 1.300.000 20 مسکن
1393/03/10
10019 فاز 1 خ 2 غربی 56 2 2 6 10 مشاع 1.550.000 17 مسکن
1393/03/10
10018 فاز1 خ 3 غربی 83 3 2 12 7-8 اختصاصی 1.450.000 10 مسکن
1393/03/10
10017 فاز 1 خ 2 غربی 72 3 2 9 8 اختصاصی 1.550.000 20 اوراق
1393/03/10
10016 فاز 1 خ 8 غربی 71 1 2 6 6 مشاع 1.600.000 ندارد  
1393/03/10
10015 فاز 1 خ 8 غربی 70 2 2 9 15 مشاع 1.600.000 12 مسکن
1393/03/10
10014 فاز 1 خ رفاه 11 55 3 1 9 نوساز مشاع 1.550.000 20 مهر
1393/03/10
10013 خ 12 غربی 63 3 2 6 10 - 1.500.000 18 مسکن
1393/03/10
10008 خ 12 شرقی 64 2 2 9 8 مشاع 1.550.000 18 اوراق
1393/03/10
10007 خ 3 شرقی 69 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.200.000 35 اوراق
1393/03/10
10006 خ رفاه 13 52 2 1 9 5-6 مشاع 1.400.000 12 مسکن
1393/03/10
10005 خ 9شرقی 45/5 2 1 12 6 مشاع 1.700.000 17 مسکن
1393/03/10
10004 فاز 1 خ مطهری 50 1 1 16 2 مشاع 1.900.000 17 مسکن
1393/03/10
10003 فاز 1 خ 10 غربی 56 1 1 6 12 مشاع 1.300.000 12 مسکن
1393/03/10
10001 فاز 1 خ 3 غربی 40 2 1 12 8 اختصاصی 1.700.000 14 مسکن
1393/03/10
10000 فاز1 رفاه 6 48-55 1-2 1 9 نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن
1393/03/10
9099 فاز 1 خ اطلاعات 59 3 1 6 5 ندارد 1.650.000 20 مسکن
1393/03/10
9096 فاز 1 خ 11 غربی 80 3 2 12 8 اختصاصی 1.400.000 18 مسکن
1393/03/10
9094 فاز 1 خ 9 غربی 58 2 2 5 9 مشاع 1.550.000 20 مسکن
1393/03/10
9093 فاز 1 خ اطلاعات 59 3 1 9 1 اختصاصی 1.900.000 16 مسکن
1393/03/10
9092 فاز 1 خ 13 غربی 43 3 1 9 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن
1393/03/10
9091 فاز 1رفاه 1 75 3 2 6 10 مشاع 1.100.000 ندارد  
1393/03/10
9088 فاز 1 خ 9 غربی 62 1 2 12 2 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن
1393/03/10
9087 فاز 1 خ اطلاعات 58 2 1 6 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن
1393/03/10
9086 فاز 1 خ 4 شرقی 42 1 1 9 4 مشاع 1.750.000 20 مسکن
1393/03/10
9085 فاز 1 خ 6 غربی 63 3 2 6 4 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن
1393/03/10
9083 فاز 1خ 11 غربی 63 2 1 9 8 اختصاصی 1.620.000 20 مسکن
1393/03/10
9082 فاز 1 خ رفاه 1 75 2 2 5 11 مشاع 1.200.000 ندارد  
1393/03/10
9081 فاز 1 بین خ 11و13 شرقی 43 2 1 9 3 مشاع 1.700.000 16 مسکن
1393/03/10
9080 فاز 1 خ 10 غربی 35 2 1 12 2 مشاع 2.100.000 20 مسکن
1393/03/10
9079 فاز 1 خ 5 شرقی 43 1 1 12 نوساز اختصاصی 2.030.000 20 مهر
1393/03/10
9078 فاز 1 خ 9غربی 60 2 2 5 11 مشاع 1.400.000 ندارد  
1393/03/10
9077 فاز 1 خ 13شرقی 46 1 1 12 2 اختصاصی 1.850.000 20 مهر
1393/03/10
9076 فاز 1 خ 14 غربی 70 2 2 6 نوساز مشاع 1.800.000 20 مسکن
1393/03/10
9075 فاز 1خ 11 غربی 37 2 1 12 1 ندارد 1.850.000 25 مسکن
1393/03/10
9073 فاز 1 خ 10 غربی 52 1 1 12 2 مشاع 1.850.000 25 مسکن
1393/03/10
9072 فاز 1خ8 شرقی

72

40

1-2 1-2 9 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.200.000 20 مسکن
1393/03/10
9071 فاز 1 خ رفاه 10 81 3 2 6 4 مشاع 1.350.000 20 مسکن
1393/03/10
9070 فاز1خ 12 غربی 85 2 2 12 12 مشاع 1.600.000 ندارد  
1393/03/10
9069 فاز1بین خ1و2 شرقی 65 2 2 6 5 ندارد 1.400.000 17/5 مسکن
1393/03/10
9067 فاز 1 خ اطلاعات 50 3 1 12 2 اختصاصی 1.900.000 20 اوراق
1393/03/10
9066 فاز 1 رفاه 1 50 4 1 18 نوساز ندارد 1.650.000 20 اوراق
1393/03/10
9065 فاز 1 خ 9 غربی 60 1 2 5 10 مشاع 1.400.000 ندارد  
1393/03/10
9063 فاز 1 خ 9غربی 60 1 2 5 5 ندارد 1.350.000 ندارد  
1393/03/10
9062 فاز 1 خ 10 شرقی 78 4 2 5 12 اختصاصی 1.450.000 20 مسکن
1393/03/10
9061 فاز 1 خ 12 شرقی

40

اداری

1   15 6 - 1.800.000    
1393/03/10
9060 فاز1خ 10 غربی 70 2 2 12 8 اختصاصی 1.500.000 16 مسکن
1393/03/10
9059 فاز 1 خ 9شرقی 57 2 1 20 7 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن
1393/03/10
9056 فاز 1رفاه 11 52 3 1 9 5 ندارد 1.500.000 20 مسکن
1393/03/10
9055 فاز1خ 13 شرقی 65 3 2 12 12 مشاع 1.300.000 ندارد  
1393/03/10
9054 فاز1 خ8 شرقی 56/5 3 1 6 6 اختصاصی 1.500.000 ندارد  
1393/03/10
9053 فاز 1 خ 3 غربی 57 2 1 9 7 ندارد 1.600.000 13 مسکن
1393/03/10
9052 فاز 1 خ 12 غربی 44 2 1 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن
1393/03/10
9050 فاز1 خ 14 غربی 45 3 1 6 نوساز مشاع 2.050.000 20 مسکن
1393/03/10
9049 فاز 1 خ 11 غربی 49 1 1 12 2 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن
1393/03/10
9046 فاز 1خ 11 غربی 65 همکف 2 14 5 اختصاصی 1.650.000 18 مسکن
1393/03/10
9045 فاز 1 خ 3 شرقی 64 3 1 9 3 اختصاصی 1.650.00 20 مسکن
1393/03/10
9044 فاز1خ 8 غربی 70 3 2 6 7 اختصاصی 1.500.000 ندارد  
1393/03/10
9043 فاز1خ 6 غربی 62 3 2 6 1 مشاع 2.000.000 20 مسکن
1393/03/10
9042 فاز1خ شاهد غربی 57 1 1 15 نوساز ندارد 1.800.000 20 اوراق
1393/03/10
9041 فاز خ1شرقی 46 4 1 16 7 مشاع 1.700.000 18 مسکن
1393/03/10
9040 فاز 1 خ 9 شرقی

44

57

1-2 1 9 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مسکن
1393/03/10
9036 فاز 1 خ عمران 44 2-3 1 12 نوساز ندارد 2.100.000 20 مسکن
1393/03/10
9033 فاز 1 خ 9 غربی 56 3 2 12 نوساز اختصاصی 1.950.000 18/5 مهر
1393/03/10
9031 فاز 1 خ 7 شرقی 62 3 2 6 7 اختصاصی 1.500.000 20 اوراق
1393/03/10
9029 فاز 1 خ 11 غربی 41/5 3 1 12 2 اختصاصی 1.900.000 18 مسکن
1393/03/10
9025 فاز 1 خ 11غربی 35 3 1 12 3 مشاع 2.000.000 16/5 مسکن
1393/03/10
9024 فاز 1 خ 9 شرقی 42 3 1 12 نوساز ندارد 2.000.000 20 مسکن
1393/03/10
9023 فاز1 خ 10 شرقی 65 2 2 6 4 اختصاصی 1.550.000 14 مسکن
1393/03/10
9022 فاز 1 خ12 غربی 53 3 1 11 6 مشاع 1.550.000 ندارد  
1393/03/10
9020 فاز 1 خ 8 شرقی 50 3-2 2 10 نوساز اختصاصی 1.950.000 20 مهر
1393/03/10
9017 فاز 1 خ 12 غربی 85 1 2 12 9 اختصاصی 1.480.000 ندارد  
1393/03/10
9016 فاز 1 بین خ11و12 غربی 38 3 1 7 3   2.200.000 18/5 مسکن
1393/03/10
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

پرينت صفحه

Copyright © 2011 All Rights Reserved Maskan-itak.com