تماس با ما ۹ صبح الی ۹ شب یکسره حتی روزهای تعطیل

تلفن دفتر :

۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰

۰۲۱۶۵۶۲۱۶۶۲-۴

فکس : ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۴

آدرس دفتر : تهران ، جاده مخصوص بعد از چهار راه ایران خودرو اولین سه راهی سمت چپ مستقیم تا اندیشه

فاز ۱ بلوار اصلی ( دنیا مالی ) بین ارغوان ۱۳ و ۱۴ پلاک ۸۸/۱ مسکن بزرگ آی تک

نقشه گوگل مپ کلیک کنید

مدیر و مباشر  : منافی   ۰۹۱۲۸۹۰۹۴۵۴

مشاور فروش : پارسا  ۰۹۱۲۰۵۹۷۶۱۸     ۰۹۱۲۷۶۹۹۳۸۵

مشاور فروش : پیمانی ۰۹۱۹۳۵۲۰۶۶۲

مشاور فروش : اصفهانی ۰۹۹۰۲۰۱۲۶۰۱

مشاور فروش : اردکانی ۰۹۹۰۲۰۱۲۶۰۶

مشاور فروش : مطوری ۰۹۳۷۵۸۸۸۵۲۲

مشاور فروش : وفائی آرش ۰۹۱۲۰۱۸۵۸۹

مشاور فروش : فاطمی فرزاد ۰۹۳۹۵۱۵۹۴۴۲

مشاور فروش : صیافزاده ۰۹۳۸۹۲۹۷۶۹۹

مشاور فروش : خانم ارشاد ۰۹۱۲۰۵۹۷۶۱۷

مشاور فروش : علیرضا قنبری ۰۹۱۶۶۶۷۹۳۰۹

 

به مدیریت : نادر شهبازی     ۰۹۱۲۱۳۰۹۴۵۴