به گزارش افکارنیوز، همچنین دامنه‌های قیمتی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۲/ ۱۱ و ۹/ ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی معاملات قرار دارند. بررسی‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت حاکی از آن است که در آخرین ماه سال گذشته توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۴/ ۵۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران یعنی ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله شده‌اند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این نوع توزیع معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان‌دهنده حضور متقاضیان مصرفی در بازار است. از سوی دیگر در دوازدهمین ماه سال گذشته واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۶/ ۴۷ از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

http://www.afkarnews.ir